جلسه یادبود شادروان مهندس حمید ذولنور
نهضت مقاومت ملی ایران
بنیانگذاردکتر شاپور بختیار
National Movement of the Iranian Resistance
NAMIR
Founded by Chapour Bachtiar

جلسه یادبود شادروان مهندس حمید ذولنور

بدینوسیله به اطلاع عموم هموطنان می‌رسد که از طرف نهضت مقاومت ملی ایران در روز یکشنبه ۱۴ مردادماه ۱۳۹۷ برابر با ۵ اوت ۲۰۱۸ جلسه‌ی گرامیداشتی به یاد زنده‌یاد مهندس حمید ذولنور رئیس متوفای شورای عالی نهضت مقاومت ملی ایران در شهر پاریس برگذار خواهد شد.
دراین دیدار برخی از یاران مهندس حمید ذوالنور در نهضت مقاومت ملی ایران و تنی چند از دوستان دیرین وی سخن خواهند راند. سپس از سوی دیگر دوستان آن زنده‌یاد نیز درباره‌ی یادمانده‌هایشان از او سخن خواهد رفت.

برگذاری مراسم:
ازساعت ۱۹ روز یکشنبه ۵ اوت در محل:
Café du Pont – Neuf
14, Quai du Louvre
75001 Paris

ایران هرگز نخواهد مرد
 
  Share  
balatarin  


آدرس لینک به این صفحه:
http://www.iranliberal.com/detail.php?id=1604