درگذشت دکتر علی اصغر حاج سیدجوادی
از شمار دو چشم یک تن کم -وز شمار خرد هزاران بیش
درگذشت دکتر علی اصغر حاج سیدجوادی مردی فاضل،وارسته واهل قلم که عمر و زندگی خود را در راه آزادی نهاد، به خانواده ی محترم ایشان، جامعه ی روشنفکری و آزادیخواهان ایران تسلیت می گوییم .
سایت ایران لیبرال
 
  Share  
balatarin  


آدرس لینک به این صفحه:
http://www.iranliberal.com/detail.php?id=1585