شماره ی اول فصلنامه ی «شهریور» در ۲۲۵ صفحه منتشر شدویژه نامه ی لائیسیته
شماره ی اول فصل نامه «شهریور»، نخستین مجموعهی مقالات به فارسی دربارهی «لائیسیته»است که برای آشنایی با دیدگاه های گوناگون در مورد حیاتی ترین مسأله فردای ما که روشن ساختن تکلیف رابطه ی سیاست و مذهب است، به شما عرضه می شود.
در تدوین این شماره از تمامی کسانی که ظرف سال های اخیر در باره ی لائیسیته قلم زده اند و به روشنگری پرداخته اند، دعوت شده که نظرات خویش را به شما عرضه بدارند تا بتوانید در مجموعه ای واحد، ابعاد گوناگون این مسئله ی مهم را از نظر بگذرانید.
لائیسیته شرط برقراری برابری مذهبی بین شهروندان در یک دمکراسی است، و به همین دلیل یکی از ارکان دمکراسی لیبرال محسوب میشود، ولی در تاریخ معاصر ما، هیچگاه چنانکه باید در مرکز گفتارهای مختلف سیاسی و توجه مردم قرار نگرفته است. امروز، برقراری حکومت مذهبی، پرداختن به آنرا جداً لازم آورده است. هر چه بهتر شناختن آن، برای ایرانیان، بخصوص فعالان سیاسی، بسیار لازم است.
با خواندن و مرور بر این مجموعه، خواهید توانست دیدگاه خود را در باره ی چگونگی جدا کردن دین از سیاست سامان دهید و در تصمیمگیری برای آینده ی ایران، هرچه آگاه تر و پخته تر عمل کنید.
فصل نامه لائیسیته حاوی مقالاتی است از:
م.سحر- شیدان وثیق- محمد حسین صدیق یزدچی - کوروش عرفانی - علی صدارت - جلال ایجادی - جاماسب سلطانی - پرویز دستمالچی - منوچهر صالحی - محسن حیدریان - کامران مهرپور- رامین کامران منتشر شد.
شهریور ویژه ی لائیسیته را از کتابفروشی ها بخواهید!
بها: 100 کرون سوئد یا 10 یورو
مرکز فروش: نشر ارزان، استکهلم
نشانی کتابفروشی ارزان :
Helsingforsgatan 15, 164 ۷۸ kista- sweden
ایمیل: info@arzan.se
تلفن تماس: ۰۰۴۶۸۷۵۲۷۷۰۹-۰۰۴۶۷۰۴۹۲۶۹۲۴
 
  Share  
balatarin  


آدرس لینک به این صفحه:
http://www.iranliberal.com/detail.php?id=1581