درگذشت سرهنگ توکلی-انجمن فرهنگ و سياست دانشگاه زنجان
سرهنگ نصراله توکلی ساعاتی پیش درگذشت...
شاید فیلمی که در کانال منتشر شد برای بسیاری تکراری باشد، در این فیلم روانشاد سرهنگ توکلی خطاب به چریک های چپ که قصد یورش و اشغال سفارت امریکا در بهمن ماه سال 57 را دارند فریاد می زند: به خاطر مملکت حمله نکنید.
سفارت امریکا آبان ماه سال بعدش با حمله دانشجویان موسوم به پیرو خط امام اشغال شد.
اما سرهنگ توکلی که بود؟
فارغ التحصیل دانشگاه افسری که دوره پیاده نظام را در فرانسه، دفاع اتمی و شیمیایی را در انگلستان، جنگ روانی و ضد شورش را در امریکا و دانشگاه جنگ را در پاکستان گذرانده بود.
وی در سمت فرماندار نظامی دولت ملی محمد مصدق انجام وظیفه کرد و به مصدق وفادار ماند که همین امر موجب شد بعد از کودتای سیاه به بهبهان تبعید و زندانی شود.
مجددا در سال 51 به دلیل همکاری با جبهه ملی ایران به اتفاق چند افسر دیگر ارتش در نظام سلطنتی به حبس با اعمال شاقه محکوم شد که پس از آزادی از زندان باز هم بر عقاید خود استوار باقی ماند و تا پیروزی انقلاب در نهضت ملی ایران فعالیت داشت و نهایتا در دولت موقت مهندس بازرگان به عنوان ریاست ستاد کل ارتش انتخاب شد، اما خیلی زود در اعتراض به اعدام های گسترده افسران ارتش در دادگاه انقلاب استعفا داد.
وی از معدود نظریه پردازان استراتژی ملی و نظامی بین نیروهای مسلح ایران شناخته میشد و کتاب هایی در حوزه علوم نظامی از وی نیز منتشر شده است...
روانش شاد
انجمن فرهنگ و سياست دانشگاه زنجان
 
  Share  
balatarin  


آدرس لینک به این صفحه:
http://www.iranliberal.com/detail.php?id=1539