سوگ نامه خسرو سیف در پی درگذشت سرهنگ نصرالله توکلی نیشابوری
چون لباس رزم بر تن کرده آن مرد دلیر امن ُ و آسایشِ وطن سرباز داند بس

در غمگنانه های پی درپی ایران،آرامش سربازی از تبار آزادگان این سرزمین در خاک میهن، سخت جانکاه و اندوه بزرگی است.

آنگاه که ایران در جهان هستی نام یافت با خون سربازانش جاودانه ی تاریخ شد و جز این نیزنبوده و نیست که بی گمان شرف بر بلندای قامت و اراده پولادین سربازان میهن در پاسداری از کیان این سرزمین معنا می شود،آنسان که رخت سربازی بر تن کرده آگاهانه و خردمندانه پذیرفتند خون بهاء شرفشان را از پیش با خون بپردازند.

و چه سخن گفتن از سربازی و رزم در کارزار با دُژخیم آسان و بیهوده است گر ایمان نداشته باشیم سرباز وطن انسان پاکبازی است که بی منت جان برسرعشق می دهد تا باشندگان سرزمینش در امن و آسایش باشند.

شوربختانه آگاه شدیم “سرهنگ نصرالله توکلی نیشابوری” این سرباز راد مرد میهن و پوینده راه مصدق بزرگ که همه عمر همچو یک سرباز شایسته میهن هنگامه ای از اندیشیدن به نیک روزی و سعادت ایران بزرگ غافل نشده بود،چشم از جهان فرو بست.

او که در تمام عمرش حاضر نشد شرافت سربازی میهن را به پست و مقام بفروشد، به راستی درس آموخته ی مکتب آزادگی مصدق بزرگ بود که تا واپسین لحظات عمرش نیز بر آرمان های میهنی اش استوار ماند.

از دست دادن این یار و هم اندیش مبارزدر هنگامه ی شهر آشوب میهن رویدادی بس ناگوارو تلخ است که برشانه ها سنگینی و اندوه را بر روان چیره می سازد.

بدین وسیله درگذشت آن روانشاد را به سوگ نشسته و به خانواده و عزیزانش دل آرامی می گویم و باور دارم که نام این مرد در تارک مبارزات آزادیخواهانه ی ملت ایران هماره خواهد درخشید.

روانش شاد و نامش مانا باد
خسرو سیف
۱۰ اسفند ۱۳۹۶ خورشیدی
 
  Share  
balatarin  


آدرس لینک به این صفحه:
http://www.iranliberal.com/detail.php?id=1537