تلویزیون ایران آباد برگزار می کند: رفراندوم - گفتگوی رامین کامران با بهروز فراهانی
تلویزیون ایران آباد برگزار می کند

رفراندوم - گفتگوی رامین کامران با بهروز فراهانی

با مدیریت کامران مهرپور
درتلویزیون ایران آباد

زمان: چهارشنبه، 2 اسفند 1396 - 21 فوریه 2018ساعت 20.30 به وقت اروپا و
ساعت 11:30 صبح به وقت کالیفرنیا
برنامه تلویزیونی به سوی ایران آباد
https://www.youtube.com/channel/UCiRGvjwbWkYzGuM8ugEWNiQ
 
  Share  
balatarin  


آدرس لینک به این صفحه:
http://www.iranliberal.com/detail.php?id=1531