تلویزیون ایران آباد برگزار می کند: میهمانان این برنامه حسن بهگر از ایران لیبرال و یدی شیشوانی از سازمان فداییان کمونیست
تلویزیون ایران آباد برگزار می کند:
میهمانان این برنامه حسن بهگر از ایران لیبرال و
یدی شیشوانی از سازمان فداییان کمونیست
برنامه ای آزاد برای تبادل نظرات
گفتگو و همفکری برای نیازهای ضروری جنبش
همفکری برای یاری رسانی به جنبش
برنامه عملی جنبش ؟
چه راه حل برای مشکل کنشگران داریم؟
مدیر برنامه : کامران مهر پور
چهارشنبه18بهمن 1396-ششم فوریه 2018ساعت 20.30 شب به وقت اروپا و 11.30 بامداد به وقت کالیفرنیا
https://www.youtube.com/channel/UCiRGvjwbWkYzGuM8ugEWNiQ
 
  Share  
balatarin  


آدرس لینک به این صفحه:
http://www.iranliberal.com/detail.php?id=1519