رامین کامران و مازیار رازی در برنامه "پنجره گفتگو" تلویزیون ایران آباد

رامین کامران و مازیار رازی
در برنامه "پنجره گفتگو" تلویزیون ایران آباد
موضوع : " گفتگو و همفکری برای نیازهای ضروری جنبش"
چهارشنبه27 دی 1396-17 ژانویه 2018ساعت 20.30 شب به وقت اروپا و 11.30 بامداد به وقت کالیفرنیا
مدیر برنامه : کامران مهرپور
برنامه تلویزیونی بسوی ایران آباد
https://www.youtube.com/channel/UCiRGvjwbWkYzGuM8ugEWNiQ
 
  Share  
balatarin  


آدرس لینک به این صفحه:
http://www.iranliberal.com/detail.php?id=1506