فراخوان فوری:تظاهرات در حمایت از مردم ایران در بروکسل
تظاهرات در حمایت از مردم ایران همزمان با حضور جواد ظریف در بروکسل
برای اعتراض به سرکوب اعتراضات مسالمت آمیز کارگران، معلمان، زنان، دانشجویان، فقرا، بیکاران، جوانان، دانش آموزان و دگر اندیشان در ایران؛
برای حمایت و پشتیبانی از خواستهای دمکراتیک، عدالتخواهانه و آزادیخواهانه معترضین در ایران؛
برای آزادی همه دستگیر شدگان حوادث اخیر و تمام زندانیان سیاسی- عقیدتی؛
ایرانیان جمهوریخواه، ملی، دمکرات و چپ برای خواستهای بالا در برابر مقر اتحادیه اروپا در بروکسل دعوت به تظاهرات می کند. ما گرد هم می آییم تا به دیکتاتوری و سرکوب در ایران اعتراض کنیم.

آدرس: میدان شومن(Rond- point Robert Schuman , 1000 BXL)
روز، تاریخ و ساعت تظاهرات: پنجشنبه 11 ژانویه از ساعت 12 تا 14

ایرانیان جمهوریخواه، ملی، دمکرات و چپ ساکن بلژیک
چهارشنبه 20 دی 1396 برابر با 10 ژانویه 2018

0475-716925برای تماس:
 
  Share  
balatarin  


آدرس لینک به این صفحه:
http://www.iranliberal.com/detail.php?id=1502