شب همبستگی برای کمک به زلزله زدگان کرمانشاه
بدین رواق زبرجد نوشته‌اند به زر

که جز نکویی اهل کرم نخواهد ماند

حافظ

خانم/ آقای

وضعیت زلزله ‌زدگان تاریخ ۲۱ آبان/ ۱۲ نوامبر در استان کرمانشاه به دلیلسرمای زمستان و کمتر شدن موج کمک‌ها در ماههای آینده به شدت وخیم‌ تر از این روزها خواهد شد.

برای مشارکت فعال در کاهش عواقب حاصل از بی‌ سرپناهی کودکان، زنان و مردان کهن‌ سال، شیوع بیماری‌ های همه ‌گیر، نبود دارو و امکاناتپزشکی و آموزشی، به همبستگی و کمک های همه ما نیاز است.

از شما صمیمانه دعوت می‌شود با حضور خود در روز جمعه ۲۲ دسامبر وپشتیبانی مالی از زلزله زدگان، این اقدام انسانی را همراهی کنید.

موظف به انجام درست این اقدام و برای رعایت شفافیت کامل ، خانم سیمامرشاک رئیس جامعه سدا، آقای حسن مکارمی صندوقدار جامعه ایرانیدفاع از حقوق بشر وخود من وظیفه «کمیته اخلاقی و نظارت» این عملانسانی ومسئولیت جمع‌آوری، ارسال کمک‌ها و انتشار عمومی گزارشمالی را در در روند کار برعهده گرفته‌ایم.

تاریخ و محل:

Le 22 décembre 2017: de 19 à 22 heures

Mairie de Paris XVeme (salle des fêtes)

با سپاس، مهر واحترام/ فرهنگ قاسمی

مدرسه عالی مدیریت (پاریس)

Groupe COGEFI

رئیس کمیسیون حقوق بشر فدراسیون مدارس عالی اروپا
 
  Share  
balatarin  


آدرس لینک به این صفحه:
http://www.iranliberal.com/detail.php?id=1473