گفتگوی رامین کامران با کوروش عرفانی درتلویزیون ایران آباد
گفتگوی رامین کامران با کوروش عرفانی
موضوع : مصدقی بودن و دیگر مقاله های اخیرش
زمان: چهارشنبه 6 دسامبر ساعت 20.00 به وقت اروپا و
ساعت 11:00 صبح به وقت کالیفرنیا
برنامه تلویزیونی بسوی ایران آباد
https://www.youtube.com/channel/UCiRGvjwbWkYzGuM8ugEWNiQ
 
  Share  
balatarin  


آدرس لینک به این صفحه:
http://www.iranliberal.com/detail.php?id=1467