تسلیت بمناسبت درگذشت مهندس حمید ذوالنور
با تاسف فراوان روز جمعه 10 آذر، دوست و همرزم ما، عضو جبهه ملی ایران، عضو حزب ایران و رئیس شورای عالی نهضت مقاومت ملی ایران، مهندس حمید ذوالنور، که سالیان دراز در راه آزادی و استقرار حاکمیت ملی مبارزه کرده بود، دور از وطن، در پاریس، چشم از جهان فروبست. سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور از دست دادن این مبارز ملی و رهرو راه مصدق را به خانواده ایشان و همرزمانش تسلیت میگوید.
سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور
11 آذرماه 1396 برابر 2 دسامبر 2017
info@iranazad.info
http://www.iranazad.info
 
  Share  
balatarin  


آدرس لینک به این صفحه:
http://www.iranliberal.com/detail.php?id=1463