نشان مصدق را در سینه باید داشت نه بر آن!-حسن نقیبی
ما زبان را ننگریم و قال را
ما درون را بنگریم و حال را
مولوی
چند روز پیش با خبر شدم عده‌ای در شهر کلن/آلمان به پخش نشان مصدق سرگرمند و نیز نام اینجانب را بدون اطلاع قبلی و اخذ اجازه به صورت اسامیِ «واجدین شرایط» دریافت مدال افزوده‌ اند.
بدینوسیله میخواهم نام مرا از آن طومار بردارند و میگویم:
نشان مصدق را در سینه باید داشت نه بر آن!
و آن ‌کس که این دُرِّ گرانبها را از سالهای نوجوانی با عشق به مصدق و نهادن گام به ‌راه آن ابرمرد یکتا‌ و ماندن بدون وقفه در آن‌ راه در سویدایِ دل جا داده است نیازی به «نشان» از هیچکس، بالاخص از افرادی که با اینگونه رفتار ‌‌«اهلیت» خویش را به تماشا گذاشته‌ اند، ندارد.
حسن نقیبی
۲ تیر ۱۳۹۶
۲۳ ژوئن ۲۰۱۷
 
  Share  
balatarin  


آدرس لینک به این صفحه:
http://www.iranliberal.com/detail.php?id=1369