دکترریمـوندرخـشاـی-تعـريف نوين دمـوكـراسـی و نهادهای مدنی
سایت کانون سخن
برنامه سخنرانی و گفت و گوی ماه جون 2017 کانون بشرح زیر اعلام میشود
سخنران: د کـتـر ریـمـو نـد ر خـشـانــی
نویسنده و استاد دانشگاه USC
موضوع: تـعـريف نـو يـن د مـو كــرا سـی و نـهـا د هـا ی مـد نـی
چهارشنبه هفتم جون - ساعت هفت بعد از ظهر
سایت کانون سخن

kanoonsokhan.blogfa.com
facebook.com/Kanoon-Sokhan

Kanoon Sokhan,s meetings are held between 7 and 9:30 p.m. at:
Community Room2500 BroadwaySanta Monica, CA 90404
FREE PARKING ON BROADWAY STREET
 
  Share  
balatarin  


آدرس لینک به این صفحه:
http://www.iranliberal.com/detail.php?id=1348