بیانیه حزب دموکراتيک مردم ايران- ما به روحانی رای میدهیم!
حزب دمكراتيك مردم ايران با حفظ ديدگاههاي انتقادي اساسي خود نسبت به اختیارات غیر قانونی ای، که با صفت استصوابی به شورا نگهبان داده شده و نیز کاستی های عملکرد دولت در پهنه سیاست داخلی، در انتخابات ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ حمایت خود را بسود دکتر حسن روحانی اعلام می کند.از ديدگاه ما راي به حسن روحانی نه به معناي چشم فروبستن بر ضعف های كارنامه سياسي او و نه به معناي كم بها دادن به اهميت كليدي آزادي و دمكراسي، و نه دست برداشتن از آماجهاي پيكار سياسي در راه بازنگري و تغییر در قانون اساسي در راستای تقویت هر چه فزاینده تر وجه جمهوریت در نظام سياسي كشور است.

در این دوره انتخابات رای دهنگان در برابر سه گزینش یعنی تحریم انتخابات، رای به حسن روحانی و یا یکی از نامزدهای اصول گرا قرار دارند.

بنا به تجربه، تحریم انتخابات و کاهش حضور مردم در آن، رویکردی زیانبار و انزواگرایانه است. زیرا این روش که تنها در یک وضعیت استثنایی می تواند کارساز باشد، تا کنون نه سودی به حال مردم داشته و نه به حال تحریم کنندگان مخالف. تحریم انتخابات هرگز به سست‌تر شدن بند استبداد منجر نشده است، بلکه بر عکس نتیجه واقعی آن تشدید سرکوب فضای سیاسی و تقویت گرایش تنش افروزی در سیاست خارجی کشور بوده است. استدلال دیگر تحریم گران ، رویکرد "هرچه بدتر بهتر" و یا به امید معجزه نشستن و یا چشم داشتن به دخالت خارجی است. این استدلال نیز زیانبار و چون پریدن در تاریکی است. زیرا در زندگی واقعی به نیرومند شدن تندروان مذهبی، صرفنظر از نیات هر کس، می انجامد. در یک کلام تحریم انتخابات به معنای کاهش آراء روحانی و زمینه ساز پیروزی ابراهیم رئيسی است.

در گزینش میان روحانی و نامزد اصول گرا، اما رای دهندگان در برابر انتخاب در میان یک رقابت اساسی میان دو نگاه کاملا متفاوت به شهروند و کشور، با دو چشم انداز سیاسی، اقتصادی و فرهنگی برای حال و آینده کشور قرار دارند.

سیاست داخلی و خارجی مورد نظر اصول گرایان نقض خشن حقوق بشر، فضای بسته سیاسی و فرهنگی ، انزوای جهانی ایران و دور کردن کشور از کاروان تمدن بشری است. این سیاست ها در عمل به افزایش باز هم بیشتر استبداد، فقر و بیکاری گسترده تر در کشور دامن میزند. رویکرد نامزدهای اصول گرا در این دوره انتخابات متفاوت از پیش، دیگر تبلیغات مذهبی و" ارزشی" نیست. بلکه وعده های پوپولیستی معیشتی و رفاهی است. این رویکرد "رایانه ای بنده نوازانه" تلاشی فریب کارانه برای کسب رای اقشار محروم شهری و روستایی است که هم اکنون در وضعیت فقر شدید بسر می برند.

به باور ما رای به حسن روحانی در شرايط مشخص كنوني به معناي نقش آفرینی مثبت براي سرنوشت ايران، تقویت جمهوریت، فضای قابل تحمل تر سیاسی و مطبوعاتی، تنش زدایی در منطقه و جهان و کوشش آگاهانه برای ایجاد صلح در منطقه پر آشوب خاورمیانه و حفظ فضاي تنفس براي ميليونها ايراني آزاديخواه است. بدون انجام این اقدامات هرگز نمی توان راه کشور بسوی يک توسعه پايدار و تحول جدی در پهنه ی اقتصادی، اجتماعی و سياسی را هموار کرد. رای به روحانی رای «نه» به ماجراجویی، قانون‌گریزی، فساد و یک سیاست خارجی پرخطر و جنگ افروزاست.

فراموش نباید کرد که برجام اقتصاد ایران را از یک بحران هولناک نجات داد. نتایج پسافرجام از نظر مهار تورم و نیز پراکندن سایه جنگ از فراز ایران، تعامل با جامعه جهانی و برخی از اصلاحات اجتماعی و فرهنگی با توجه به محدودیت های اثرگذاری دولت یازدهم در اثر حاکمیت دوگانه در کشور، میانگینی متوسط بوده است. اما این کارنامه به هر حال در مقایسه با کارنامه تخریبی و بحران آفرینی های جناح تندروان مذهبی مورد حمایت ولی فقیه، بروشنی می تواند قابل قبول ارزیابی شود. گرچه رویکرد محافظه کارانه وی در چالش با تندروان مذهبی هنوز پاسخگوی ذهنیت دمکراتیک بسیاری از اقشار و نیروهای زنده و مدرن جامعه ایران امروز نیست.

مايه خشنودي است كه در روزهاي اخير يك جنبش گسترده و زنده عليه عوامفریبی نامزدهای اصول گرا و خطر حكومت وحشت با شركت نخبگان سياسي ، فرهنگي، دانشگاهي و مطبوعاتي شهرهاي بزرگ ايران براه افتاده است. این جنبش نماد اراده و أگاهي ملي براي گذار ايران به دوران مدرن است.

به باور ما مردم ایران با مشارکت و رای آگاهانه در این انتخابات می توانند آنرا همچون گذشته به رفرندامی در گفتن یک "نه" بزرگ به نامزدهای تندروان مذهبی بدل کنند.

ما بویژه خواهان آن هستیم که طرح و اجرای سیاست خارجی کشور بطور کامل به دست دولت منتخب مردم سپرده شود و نیز تحقق آزادیها و حقوق مندرج در همین قانون اساسی کشورّ از راه حاکمیت یکدست قانون در کشور منجر شود.

حزب دمکراتیک مردم امیدوار است که رای گسترده مردم بسود روحانی به استقرار دولتی نیرومند تر از گذشته و خواست آزادی همۀ زندانیان سیاسی بویژه آقایان موسوی وکروبی و خانم زهرا رهنورد، و نیز تحقق "برجام داخلی" بیانجامد.

ما بر این باوریم که مهار تند روان مذهبی، گشایش فضای سیاسی و مطبوعاتی، عادی سازی رابطه ایران با امریکا و همه همسایگان دور و نزدیک کشور و احترام به حقوق بشر، مهمترین پیش شرط های گذار مسالمت آمیز ایران به سوی دمکراسی و مردم سالاری است.

هم ميهنان گرامی!حزب دمکراتیک مردم ایران بنا به بینش و رویکرد اصلاح طلبانۀ تغییروتحول خواه خویش، وباورمند به مشی سياسی مسالمت آميز و به تغيير و تحول آرام وتدریجی؛ از شما دعوت می کند که با شرکت هرچه گسترده وفعال وآگاهانه وهدفمند درانتخابات و رای به روحانی در سرنوشت وفرجامِ آن تاثيرگذارباشید.

حزب دموکراتيک مردم ايران

يكشنبه ۱۷ ارديبهشت ارديبهشت ۱۳۹۶

https://www.raheazadi.org/
 
  Share  
balatarin  


آدرس لینک به این صفحه:
http://www.iranliberal.com/detail.php?id=1337