در رژیم خلافت فقیه هرگونه انتخابات را تحریم می کنیم-سازمان های جبهه ملی ایران در اروپا
این روزها دستگاه های تبلیغاتی رژیم که، مانند همه ی وسائل دیگر اعمال نظر سیاسی، از سی و هشت سال پیش در انحصار قدرت حاکم است با تمام قوا می کوشند تا عده ی هرچه بیشتری از مردم اسیر کشور را به صف های انتخاباتی بکشانند تا قدرت خود مردم را به رخ خود آنان بکشند و مردم را از ملت و ملت را از مردم بترسانند !
اما مردم ایران نیز دیری است که پی برده اند که آنچه در رفراندم سال ۵۸ به آنان فروختند یک جمهوری نبود؛ یک دستگاه خلافت کهنه ی قدیمی و ارتجاعی بود که در آن تنها می توان بیعت کرد، و آن هم تنها با یک نفر و یک بار تا پایان عمر او.
بسیاری از این مردم هنوز هم بخاطر رأیی که در آن سال به این خلافت دادند خود را نمی بخشند و آنها را هم که به گمراهی آنان کمک کردند لعنت می کنند.
اما لعن و نفرین که در حق عمر و معاویه و یزید می کردند در دوران ما کاری از پیش نمی برد. حتی نیاکان ما که به خلافت آن مدعیان حکومت الهی اسیر شده بودند، تا روزی که آخرین خلیفه ی اسلام به دست هلاکوخان و به توصیه ی خواجه نصیر توسی نمدمالی و کشته شد، نیز ششصد سال برای آزادی خود جنگیدند.
همانطور که رأی دادن به خلافتی که برای فریب مردم به خود نام جمهوری می داد خطا بود رأی دادن در این خلافت هم، که هر چندگاه از مردم خواسته می شود، نادرست است، و از آن رأی اول هم نادرست تر.
این نمایش ادواری نه برای تغییر چیزی بلکه، درست به عکس، برای تثبیت وضع موجود و سخت تر کردن زنجیرهای اسارت بر دست و پای ملت ماست؛ برای آن است که ثباتی دروغین را به رخ افکار عمومی جهان و قدرت های دیگر بکشند؛ برای آن است که به مردم بگویند آنچه می کشید حق شماست چون خود شما به آن رأی داده اید.
رأی به «آیت الله قتل عام» یا حجت الاسلام هجده تیر» که دستور سرکوب دانشجویان را به بسیج داد، در اصل کار که رأی به بقای رژیم قتل و سرکوب و محرومیت ملت از حقوق خویش است، تفاوتی ایجاد نمی کند؛ رأی به رژیم قاتلان جوانان، متجاوزان به زندانیان زن، اسیدپاشان به چهره ی زنان، دزدان و غارتگران ثروت های ملی رأی به اسارت خویش است.
در نظام هایی که به دروغ ادعای آزادی رأی مردم را می کنند اما هر لحظه به شکلی و در گوشه ای آزادی را سر می برند، دست رد زدن بر سینه ی حاکمان یک راه بیشتر ندارد: نافرمانی از آنها بدون هرگونه خشونت و در همه ی مواردی که قوانین موجود ممکن می سازد. یکی از این موارد تحریم های انتخاباتی است. نافرمانی مدنی و شکل خاص آن: تحریم انتخاباتی، همان نمدمالی است که شرّ خلیفه ی عباسی را از سر ایرانیان کم کرد، ، بدون آن که «آسمان به زمین بیاید».
برخلاف این ادعای رژیم که رأی دادن حق مردم است مردم ما باید بدانند که در این نظام ندادن رأی در آنچه به دروغ انتخابات نامیده می شود حق مسلم آنان است؛ و این حقی است بالا تر از حق رأی دادن. ندادن رأی به کاندیداهای رژیم ندادن رأی به آینده ی کشور نیست ! زیرا این رأی ندادن خود بهترین نوع رأی دادن به محکومیت رژیمی است که ملتی آزاده و کنهسال را از همه ی حقوق واقعی خود محروم ساخته.
ملت آزاده ی ایران !
با عدم شرکت در شعبده ی انتخابات کاذب اثرات رفراندم سال ۵۷ را متزلزل کنید و زمان لغو آن را نزدیک سازید.
مردم دلیر ایران !
آینده ی شما و فرزندانتان در دست شماست؛ در رأیی است که با عدم شرکت در انتخابات دروغین و تحریم آن به پایان رژیم خلافت فقیه می دهید.
چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶
۳ مه ۲۰۱۷
سازمان های جبهه ملی ایران در اروپا
دکتر علی راسخ افشار، دکتر پرویز داورپناه، علی شاکری زند، مهندس مهدی مقدس زاده.
 
  Share  
balatarin  


آدرس لینک به این صفحه:
http://www.iranliberal.com/detail.php?id=1334