علی شاهنده: سوسیالیستی انسان‌دوست و پایبند به ارزش‌ها نشر نقطه انتشار داده است
در خاموشی علی شاهنده، حقوق‌دان، قاضی و وکیل دادگستری که زندگیاش با پیکار برای آزادی، کرامت انسانی، عدالت اجتماعی و برابری حقوقی زن و مرد سرشته بود، نوشته‌ی (با لینک) زیر را پیش‌کش خوانندگان خود می‌کند.علی شاهنده: سوسیالیستی انسان‌دوست و پایبند به ارزش‌هابه هم‌نویسی: ناصر رحیم‌خانی - ناصر مهاجر

نشر نقطه

noghteh.orgنشر نقطه انتشار داده است: noghteh.org/publications/

لینک به نوشته
http://www.iranliberal.com/showright-spalt.php?id=2505
 
  Share  
balatarin  


آدرس لینک به این صفحه:
http://www.iranliberal.com/detail.php?id=1326