اندوه و تسلیت در سوگ جمال اسکوئی-اطلاعیه ی سازمان های جبهه ملی ایران در اروپا
اطلاعیه ی سازمان های جبهه ملی ایران در اروپا
اندوه و تسلیت
در سوگ جمال اسکوئی
از اعضاء دیرین جبهه ملی ایران
و عضو هیأت اجرائی حزب ایران

با کمال تاًثر و اندوه از درگذشت همرزم عزیزمان جمال اسکوئی از اعضاء برجسته ی حزب ایران با خبر شدیم.
جمال اسکوئی که از آغاز جوانی به حزب ایران پیوسته بود با تاًسیس جبهه ملی ایران به فعالیت های آن وارد شد. او یکی از کادرهای برجسته، اصولی و بسیار فعال جبهه ملی ایران بود که تمام سالیان زندگی خود را در راه آرمان های نهضت ملی ایران و رهبر و بنیادگذارِ آن، دکتر محمد مصدق صرف کرده بود.
او از نخستین سالهای ازسرگیری فعالیت دانشگاه تهران از سرجنبانان جنبش دانشجویی و عناصر مؤثر در تشکیل سازمان دانشجویان دانشگاه تهران وابسته به جبهه ملی ایران بود.
در پایان سالهای سی که هیأت اجرائی موقت جبهه ملی ایران بتازگی تشکیل شده بود، در نخستین گردهمآیی دانشجویان دانشگاه تهران که در آن از میان زنان پروانه ی اسکندری با سخنرانی غیر منتظره ای تجمع دانشجویان را به شدت تحت تأثیر قرار داده بود دومین کسی که، این بار از میان دانشجویان مرد، با سخنرانی خود سکوت چندین ساله ی دانشگاه را شکست و از همان تاریخ به عنوان یکی از رهبران جنبش دانشجویی شناخته شد جمال اسکوئی بود.
او به علت همین تهور و حس ابتکار وقدرت فعالیت خود به عضویت کمیته ی دانشگاه تهران که دکتر شاپور بختیار از سوی هیأت اجرائی جبهه ملی ایران مسئول آن بود، انتخاب شد.
اسکوئی بعداً افزون بر انتخاب به عضویت کنگره ی حزب ایران در همان کنگره به عضویت شورای مرکزی این حزب نیز انتخاب شده بود.
وی بعدها به عضویت کمیته ی مرکزی حزب ایران نیز انتخاب شد.
جمال اسکوئی فارغ التحصیل دانشکده ی حقوق تهران بود.
هنگامی که پس از سفری به پاریس، همراه با دوست و همرزم دیرینه اش دکتر خسرو سعیدی، در بازگشت به ایران مأموران جمهوری اسلامی که از سوابق حزبی او آگاه بودند از او پرسیده بودند آیا در مدت اقامت در پاریس با شاپور بختیار نیز دیداری کرده بوده وی به این پرسش پاسخ مثبت داده بود.
سازمان های جبهه ملی ایران در اروپا فقدان این دوست و همرزم ارجمند و گرانقدر را به خانواده ی ارجمند آن زنده یاد، به یاران و همرزمان حزب ایران و جبهه ملی ایران و به ملت ایران تسلیت گفته خود را در اندوه آنان شریک و همدرد می داند.
دوشنبه ۲۱ فروردین ماه ۱۳۹۶
برابر ۱۰ آوریل ۲۰۱۷ میلادی

سازمان های جبهه ملی ایران در اروپا

دکتر علی راسخ افشار، دکتر پرویز داورپناه، علی شاکری زند، مهندس مهدی مقدس زاده.
 
  Share  
balatarin  


آدرس لینک به این صفحه:
http://www.iranliberal.com/detail.php?id=1323