آیاانقلاب بعدی ایران طبقاتی خواهد بود؟بخش دوم کورش عرفانی ورامین کامران
موضوع گفتگوی کورش عرفانی و رامین کامران
آیا انقلاب بعدی ایران طبقاتی خواهد بود؟بخش دوم
ساعت20 به وقت اروپا و 23 به وقت کالیفرنیا
2017 Mar29th - چهارشنبه، 9 فروردین 1396
برنامه تلویزیونی بسوی ایران آباد
http://didgah.tv/main/
موضوع گفتگوی کورش عرفانی و رامین کامران
ساعت20 به وقت اروپا و 23 به وقت کالیفرنیا
2017 Mar29th - چهارشنبه، 9 فروردین 1396
برنامه تلویزیونی بسوی ایران آباد
http://didgah.tv/main/
 
  Share  
balatarin  


آدرس لینک به این صفحه:
http://www.iranliberal.com/detail.php?id=1316