تسلیت به خانواده ارجمند دکتر حسین اشراقی
خانواده ارجمند دکتر حسین اشراقی
اعضاء وهواداران گرامی جبهه ملی ایران
درگذشت جناب آقای دکتر حسین اشراقی ، پزشک عالی مقام وانسان دوست را که از رهپویان جبهه ملی و راه مصدق بزرگ بودند ، موجب اندوه وتاسف بسیار میباشد . ما درگذشت آن انسان فرهیخته وشریف را به خانواده ارجمند ایشان وبه همه اعضاء وهواداران جبهه ملی ایران تسلیت می گوئیم .
تهران – جبهه ملی ایران
27 اسفند1395
 
  Share  
balatarin  


آدرس لینک به این صفحه:
http://www.iranliberal.com/detail.php?id=1305