آیاانقلاب بعدی ایران طبقاتی خواهد بود؟ کورش عرفانی ورامین کامران
آیا انقلاب بعدی ایران طبقاتی خواهد بود؟
موضوع گفتگوی کورش عرفانی و رامین کامران
ساعت20 امشب به وقت اروپا و 23 به وقت کالیفرنیا
2017 Mar8th - چهارشنبه، 18 اسفند 1395
برنامه تلویزیونی بسوی ایران آباد
http://didgah.tv/main/
 
  Share  
balatarin  


آدرس لینک به این صفحه:
http://www.iranliberal.com/detail.php?id=1291