مژده ! کتاب «اسلامیسم:توتالیتاریسم نوین» اثر دکترمهدی مظفری به زبان انگلیسی انتشار یافت !
دوستان ارجمند، مژده آنکه در آستانه نوروز، کتاب «اسلامیسم:توتالیتاریسم نوین» به زبان انگلیسی، توسط دوناشراروپایی و آمریکایی، منتشر شد. این کتاب ماهیّت نظام جمهوری اسلامی ایران را مستدّل و به شیوه آکادمیک روشن می سازد و بنیاد های نظری وشیوه های عملی بنیادگران اسلامی را از محمد ابن عبدالله تا علی خامنه ای و ابوبکرالبغدادی مورد بررسی دقیق قرار می دهد.
توفیق این کتاب بستگی به همّت ایرانیان آزادیخواه دارد.
همّت کنید و چند نسخه بعنوان هدیه نوروزی به دوستانتان بدهید و نیز برای مقامات ذینفوذ بفرستید.(*)
این کتاب به شاپور بختیارتقدیم شده و تمام حقوق نویسنده به عنوان جایزه «شاپوربختیار» به یک، ودر صورت امکان، به دوجوان ایرانی برای اثرنوشتاری یا هنری اعطاء خواهد شود.
همّت کنید. به اطلاع همگان برسانید. سفارش دهید. سفارش کنید.
پیش از پیش سپاسگزارم
(*) ضمناّ برای جلوگیری از ( جدایی ملّت از اصغر)، در صورت امکان یک نسخه هم برای اطلّاع بیشترآقای اصغر فرهادی ازنظام حاکم درایران، به ایشان هدیه کنید.
مهدی مظفری
 
  Share  
balatarin  


آدرس لینک به این صفحه:
http://www.iranliberal.com/detail.php?id=1286