چند نفری که می خواهند افتضاحی را با افتضاح دیگری بپوشانند- فرامرز دادرس

با روی کار آمدن آقای ترامپ برخی از متوهمین آریایی نژاد با نام های؛ حسن و حسین و رضا و غیره.... به امید سرنگونی مفت و مجانی رژیم جمهوری اسلامی به دست توانای! ژنرال های بازنشسته آمریکایی، در انتظار به تخت نشستن یک آدم دست و پا چلفتی شب و روز ندارند، تا به گفته خودشان به دست توانای! این بی دست و پا، آمریکایی ها ایران را از چنگال آخوند ها آزاد سازند. بی دست و پای معروف ! که کاری جز شعار دادن های توخالی از او بر نمی آید هم جوّ گیر شد و چند نامه سرو ته گشاده در اینترنت به آقای ترامپ نوشت و خودش را شخصاً از طرف خودش به کاخ سفید دعوت کرد. بی دست و پا! برای فراهم کردن زمینه دعوت و مذاکره از نوع 28 مردادی یک فراخوان پر طمطراق به تظاهرات در خیابان های تهران صادر نموده که صدایش مانند توپ تا اقصی نقاط ایران در رفت. البته مانند همیشه کسی به شعار های توخالی و پول پرستانه این شخص توجهی نکرد و حتی یک نفر هم برای این فرمان همایونی یک دسته تره هم خرد نکرد.
بی دست و پای بی خرد! وقتی عظمت افتضاح را دید و به قول بچه ها جلوی دستگاه ترامپ و کاخ سفید بد جوری بور! شد با همان دو سه نفر مفتضح مانند خودش نشستند و طرحی تازه در فضای مجازی که تنها رزمگاه این چند نفر است پیش کشیدند که بع بع بع بعله! ؛ دعوت محرمانه پرزیدنت ترامپ از این آغا! به کاخ سفید و دیدار سه ساعته ! با مشاوران ارشد او! و شخص پرزیدنت.
به این چند کلاهبردار و شارلاتان می گویم؛ نخست اینکه اگر این دعوت و دیدار محرمانه است شما از کجا فهمیدید و چرا در فضای مجازی لو دادید؟ یعنی اینقدر در و پیکر کاخ سفید ولنگ و باز است ؟
دوم اینکه این آقا خودش است و حوض اش! این مشاورین ارشدش! هم جز این دو راًس بیکاره ؛ مردک پیر زاده و زنک گلستان کسی دیگری نیستند.
سوم اینکه اگر سر و کار ترامپ و کاخ سفید و ژنرال ها و مشاورین رئیس جمهور آمریکا با این دو سه نفر قزمیت افتاده است که حتی نتوانستند یک نفر را برای تظاهرات بیاورند باید فاتحه خواند.
چهارم اینکه اگر نوکری برای بیگانگان و روی کار آوردن رژیم دست نشانده در کشور کهنی چون ایران برای برخی افتخار است، برای اکثریت مردم ایران جز ننگ و نفرت چیزی دیگری نیست. آن هم به دست یک بساز بفروش زنباره ، دلال ، کارچاق کن و کازینو داری چون دونالد دوک !.
بهتر است بروید بمیرید و با آبروی ایرانیان بیش از این بازی نکنید. مطمئن باشید هیچ بیگانه ای برای این نوع نوکران کمترین ارزشی قائل نخواهد بود. با این ندانم کاری ها و حماقت های همایونی روز به روز بر عمر رژیم جنایتکار اسلامی افزوده شده است. اگر جربزه و عرضه آزادی کشور را ندارید بهتر است خفه شوید.
پنجم اینکه به خرد مردم ایران توهین نکنید اگر شما چند نفر نوکر خارجی شعور ندارید گمان نکنید مردم ایران مانند شما ها ابله هستند و این چرندیات شما را باور می کنند. شما اگر کسی بودید و کاری از دستتان بر می آمد در فضای مجازی دست به پخش این جفنگیات نمی زدید. شما اگر از وزن سیاسی خود آگاه نیستید سازمان های اطلاعاتی می دانند وزن سیاسی شما چند مثقال! است. شما فکر می کنید مثل فرفره ! زرنگ هستید ولی نمی دانید شما مثل فرفره یک چوب در ته ! خود فرو دارید و دور خودتان می چرخید.
 
  Share  
balatarin  


آدرس لینک به این صفحه:
http://www.iranliberal.com/detail.php?id=1283