جنگ در خاور میانه و احتمال برخورد نظامی در خلیج فارس-امیر هوشمند ممتاز

سالهاست که بعد از شروع بهار عربی از تونس، خاورمیانه در آتش جنگ و کشتار و تظاهرات میسوزد. جلوتر از آن، در ایران انقلاب و جنگ و مهاجرت بسیار و حوادث ناگوار غم انگیز، سال ها ادامه داشت. اکنون با روی کار آمدن تدریجی دولت هائی در امریکا و اروپا و کنارکشیدن نسبی شان از حوادث خاورمیانه، بویژه بعلت هجوم پناهجویان و اقدامات متعدد و گوناگون تروریستی در اروپا، توجه آن کشورها به مقاومت در برابر هجوم مردمان و پناهجویان و جدائی از اتحادیه اروپا معطوف شده است. اما حوادث در ایالات متحده امریکا شکلی کاملا متفاوت به خود گرفته است. با انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهوری امریکا، او و اعضای دولت او مواضع بسیار تندی در برابر جمهوری اسلامی بویژه نسبت به قرارداد هسته ای ایران با 6 کشور اروپا و امریکا معروف به برجام اتخاذ کرده اند.

ترامپ در آخرین اظهاراتش اشاره به گزینه نظامی بر روی میز و در مورد برجام آنرا یک معامله وحشتناک که از فروپاشی ایران جلوگیری کرده، میتماید. او قبلا اعلام کرده بود ما مسلمانان را به امریکا راه ندهیم ولی اکنون تنها هفت کشور مسلمان و در راس آنها ایران را قرار داده است که این فرمان حکومتی با مخالفت قضات عالی رتبه امریکا روبرو شده است. از طرفی یک مانور نظامی مشترک امریکا، فرانسه، انگلیس و استرالیا به مدت سه روز در خلیج فارس شروع شده است. سپاه پاسداران در مورد این مانور سکوت نموده و تنها یکی از سران سپاه اظهار داشته که چنانچه به ما حمله شود، ما آنها را موشک باران خواهیم کرد. باید اضافه کرد که در این اثنا جمهوری اسلامی یک موشک احتمالا بالستیک به هوا شلیک کرده است. این خود یک اقدام ماجراجویانه تلقی میشود . نشریه اسپوتینگ از روسیه نیز مینویسد که در مانور خلیج فارس، دو ناو جنگی انگلیس اقدام به شبیه سازی برای نابودی جت ها، کشتی های جنگی و موشکهای ساحلی ایران نموده است. و اما از وزرای دولت ترامپ، مایکل فلین مشاور ملی ترامپ تند ترین بیانات را داشته و گفته که بطور رسمی به ایران اخطار میدهیم. او خواهان سقوط رژیم تهران بوده است. ولی وزرای امور خارجه و دفاع ایالات متحده گفته اند که باید توافق اتمی برجام را به کلی نفی نکرده بلکه در آن تجدید نظر نمود.

از طرفی کشورهای عربستان سعودی و اسرائیل مشترکا کوشش دارند تا هر چه بیشتر ترامپ و دولت او را تشویق و ترغیب نمایند تا اقدامات سریع و تند نسبت به جمهوری اسلامی بعمل آورند. آنها حتی مایلند که جنگی محدود با ایران شروع شود و کلیه وسائل جنگی و نظامی ایران نابود شود. اگر چنین شود ممکن است جنگی به منطقه سرایت کند که عواقب آن غیر مترقبه و مساله پناهجوئی و آوارگی چندین برابر شده مشکلات بسیار دیگر برای اروپائیان در بر خواهد داشت. اگر در منظقه خلیج فارس برخورد نظامی پیش آید و تصادفا تنگه هرمز بسته شود و نفتی که به هند و شرق آسیا بویژه کشور پهناور چین که وابستگی زیادی بدان دارد، قطع شود، ورود چین به جنگ مطرح میشود که میتواند عواقب بسیار وخیم تر به بار آورد که هیچ کس آنرا آرزو نمیکند بجز جنگ طلبان بیمار و فاشیست ها که آنها هم فراوان و هم اکنون در میان عناصر وابسته به داعش و سایر وهابی های ماجراجو پراکنده و گاهگاهی در مقامات افراطی دولت ها از جمله شریعتمداریها در روزنامه کیهان ، احمدی نژادها و سرداران و غیره موجود اند .
 
  Share  
balatarin  


آدرس لینک به این صفحه:
http://www.iranliberal.com/detail.php?id=1277