2014-05-15 همۀ راهها به قم ختم نمیشود-رامین كامران
رفرم اسلام دو راه داشته كه هر دو در ایران شكست خورده است
مانع اصلی رفرم ساختار روحانیت است نه اعتقاداتش
خاصیت اصلی ساختار روحانیت تضمین دوام این گروه است نه...
2014-05-15 از قتل عام تا عفو عام-سرنوشت اسلامگرایان ایرانی-رامین...
از روزی كه حكومت اسلامی در ایران روی كار آمده هر روز و هر ساعت، با قساوت هر چه تمامتر بر فهرست جنایات خویش افزوده و یكی از سیاه ترین فصلهای تاریخ ایران را رقم زده است،...
2014-05-15 آیا عوام واقعاً محتاج مذهبند؟رامین كامران
سیاری كه دائم دم از نبوغ ایرانی میزنند به وجود شعور متعارف در بین هم میهنان خود شك دارند مذهب نه میتواند جای اخلاق را بگیرد، نه قانون را و نه دانش را احتیاج یك نفر...
2014-05-15 كتابی از مصدق-رامین كامران
اصول و قواعد و قوانین مالیه در ممالك خارج و ایران دكتر محمد مصدق نشر فرزان تهران 1373 226 صفحه نوشته های دكتر محمد مصدق مدتهای مدید و به دلایلی كه به ذكرشان حاجت نیست...
2014-05-15 لائیسیته، پارۀ سوم تجدد ایرانی-رامین كامران
مفاهیم مختلف، به خصوص آنها كه به حوزۀ سیاست و جامعه مربوط است، هیچگاه بی­مقدمه و به صورت پالوده و كامل و بر اساس مطالعه و پژوهش انتزاعی صرف، از ذهن این و آن محقق تراوش...
2013-04-05 درخانه ی دکتر صدیقی پس از انقلاب-حسن بهگر
پس از آن که مهدی بازرگان حکم نخست وزیری اش را از دست شیخ رفسنجانی گرفت و کینه خمینی که از شتافتن میلیونی مردم به مزار مصدق در احمد آباد شعله ور شد ه بود ، دروغ های...
2015-11-04 
انديشه وقلم دربرابرِ تزوير و تازيانه -حسن بهگر

 من می‌توانم لبخند بزنم و لبخند زنان آدم بکشم. 
 و به آن که قلبم را غمين می‌سازد بگويم: آرام‌. 
 و گونه‌هايم را از اشک دروغين تَرکنم. 
 و در هرجايی نقابی به رخ...