2013-03-25 یك قانون و دو ملت (گیریم انتخابات آزاد شد)رامین كامران
طرح مطلب

یكی از تصوراتی كه مدتهاست نه فقط در بین ناراضیان از نظام اسلامی بلكه حتی در بین برخی از مخالفان آن رواج گرفته این است كه میتوان قانون اساسی فعلی...
2013-03-26 یك ملت و دو قانون -رامین كامران
اخیراً دوستان از این صحبت میكردند كه میباید از حالا شروع به تهیۀ طرح برای قانون اساسی آیندۀ ایران كرد بخصوص كه بعضی همت كرده اند و طرح هایی هم در این باب تهیه و منتشر...
2013-06-05 یك قانون و دو ملت(گیریم انتخابات آزاد شد)رامین كامران
طرح مطلب

یكی از تصوراتی كه مدتهاست نه فقط در بین ناراضیان از نظام اسلامی بلكه حتی در بین برخی از مخالفان آن رواج گرفته این است كه میتوان قانون اساسی فعلی...
2013-08-11 نجات ما در انتخاب ماست!-حسن بهگر
نوشته حاضر پاسخي است به نوشته «چه بايد كرد؟ نجات ما در اتحاد ماست» كه گويا نوشته آقاي كيانوش توكلي است. اين را از آن جهت مي گويم كه ايشان در پايان نوشتار بسيار مفصل...
2014-05-21 گفتگو با خانم سحر تحویلی-مجلۀ ادبیات و فرهنگ
خواهش میكنم كمی از خودتان بگویید تا خوانندگان مجلۀ ادبیات و فرهنگ بیشتر با شما و فعالیت سیاسی تان آشنا شوند
من در سال 1337 به دنیا آمدم، تحصیلاتم را در مدارس...
2014-05-12 سی تیر و بیست و هشت مرداد-رامین كامران
سؤال اول كار
مردمی كه سی تیر به طرفداری از مصدق به خیابان ها ریختند بیست و هشت مرداد كجا بودند؟ این سؤال را كه برخی با تأسف و بعضی با طعنه مطرح میكنند بارها شنیده...
2014-05-12 تفاوت لائیسیته با سکولار -پاسخ به یک پرسش- رامین کامران
دوست محترم

نكته ای كه در مورد دو عبارت فارسی و انگلیسی در بالای سایت ایران لیبرال مطرح كرده اید بسیار مهم و نشان باریك بینی شماست.

دلیل اینكه در متن...