2012-09-23 لائیسیته و قانون - رامین کامران
اخیراً با یکی از دوستان بحث به اجرا گذاشتن لائیسیته در میان بود و صحبت از قوانینی که باید در این راه گذراند و نیرویی که باید پشتوانۀ آنها ساخت. طبعاً عقیدهُ هر دوی ما،...
2012-09-18 ادعای بعد از عمل- پاسخی به نامه ی آقای حسین منتظرحقیقی- حسن...
چندی پیش آقای حسین منتظرحقیقی از من دعوت کرد که در جلسه ای که قرار بود به بهانه ی سالگرد تولد دکتر مصدق در هامبورگ تشکیل شود، شرکت کنم.
انگیزه ی برگزاری جلسه را...
2012-09-18 دستاوردهای نهضت ملی و راه ما - حسن بهگر
متن سخنرانی در هامبورگ (۱ سپتامبر ۲۰۱۲) ارزش‌های سیاسی نهضت ملی ایران از آغاز مشروطیت روشن بود و حول آزادی و حقوق برابر شهروندی و استقلال دور می‌زد. انقلاب مشروطیت...
2012-09-18 معضل سوریه- حسن بهگر
اتفاقات اخیر سوریه موقعیت بسیار بغرنجی پدید آورده و موضعگیری مخالفان نظام اسلامی ایران را باب آن بسیار حساس و مشکل کرده است.
اعتراضات سوریه در دنبالهُ اتفاقات...
2012-08-27 دیروز، امروز، فردا – رامین کامران
این مقاله برای سایت (iranliberal.com) نوشته شده است و نقل آن با ذکر مأخذ آزاد است
۲۳ اوت ۲۰۱۲

یکی از مضامینی که سالهای اخیر با آن آشنا شده ایم بر حذر داشتن مردم از...
2012-07-26 ثابتی - رامین کامران
در دامگه حادثه بررسی علل و عوامل فروپاشی حکومت شاهنشاهی گفتگوی پرویز ثابتی با عرفان قانعی فرد لس آنجلس، شرکت کتاب، ۶۶۹ صفحه ساواکی های قدیم، بر خلاف این اسلامی...
2012-07-26 جمهوری اسلامی و مردان خاکستری اش -حسن بهگر
ویژه ایران لیبرال
رژیم جمهوری اسلامی بتازگی مستندی تحت عنوان مردان خاکستری پخش کرده است که انگشت اتهام در انفجار دفتر نخست وزیر را بسوی اصلاح طلبان حکومتی ...