2014-05-12 تفاوت لائیسیته با سکولار -پاسخ به یک پرسش- رامین کامران
دوست محترم

نكته ای كه در مورد دو عبارت فارسی و انگلیسی در بالای سایت ایران لیبرال مطرح كرده اید بسیار مهم و نشان باریك بینی شماست.

دلیل اینكه در متن...
2014-05-21 بدگویی از زبان دیگران-رامین كامران
با اوجگیری اعتبارلیبرالیسم بد گفتن به مصدق از موضع چپگرایی رادیكال و بورژوا خواندنش، دروغ پراكنی از مقام طرفداری حكومت پهلوی و عوامفریب شمردنش و بالاخره تكفیرش از...
2014-05-21 مدرن شدن اسلام- رامین كامران
چند كلمه قبل از دستور
سی سال است كه خورد و خواب ما شده اسلام. روزی پنج بار اذان است، هفته ای یك بار نماز جمعه است، محرم و رمضان كه خودش میشود دو ماه، یك روز ولادت...
2014-05-21 آیا اسلام با دمكراسی سازگار است؟رامین كامران
تاریخ نگارش 22 آوریل 2007
آیا اسلام با دمكراسی سازگار است؟
رامین كامران

سالهاست كه این سؤال در بین ایرانیان مطرح است و پاسخ های مختلفی به آن داده شده...
2014-05-21 براندازی نظام اسلامی شعار لائیسیته-رامین كامران
همه میدانیم كه بخش اعظم مردم ایران با نظام اسلامی مخالفند ولی همه هم شاهدیم كه پس از گذشت نزدیك به سی سال هنوز نتوانسته اند از شر آن خلاص شوند. اگر هدف را روشن فرض...
2015-07-08 مساله اقوام در ایران ، مشکلات و چاره ها-حسن بهگر
متن سخنرانی در سمینار« مساله اقوام و ملی» که به همت جمهوریخواهان لائیک – پاریس 11 نوامبر 2006 تشکیل شده بود. « تازه دارند برای ما موضوع زبان و اقلیت را پیش می کشند...
2014-05-14 بحرانی كه در راه است- رامین كامران
مدتهاست كه دم گرفتن با جناح های مختلف حكومت اسلامی یكی از مشغولیتهای اصلی ایرانیان مدعی مخالفت شده است. گاه حرف آنكسی را كه برای خود تبلیغ میكند از دهانشان میشنویم و...