2012-11-02 باراک اوباماو انتخاب اشتباه!
DN . måndag22 oktobr 2012 روزنامه...
Barak Obama väljer fel
Ann Mari Slaughter ویژه ایران لیبرال
ایالات متحده باید مسئولیت فرایندهای سوریه را بر عهده بگیرد . مسئولیتی دوگانه خطرناک برای مشارکت و ...
2012-12-02 بختیار، بیست سال بعد- رامین کامران
از زمانی که شاپور بختیار را در کشاکش انقلاب شناختم تا روزی که به دست پیروزمندان همان انقلاب کشته شد و تا امروز که بیست سال از مرگش میگذرد بر این باورم که در حق هیچ...
2012-12-04 اعتصاب غذای نسرین ستوده ! - حسن بهگر
اعتصاب غذای نسرین ستوده ادامه دارد . این اعتصاب بسیاری از ایرانیان را منقلب کرده است . برای من نیز مانند بسیاری این پرسش مطرح است که چگونه است رژیم جمهوری اسلامی در...
2012-10-28 جنگ اعلام نشده- حسن بهگر
ویژه ایران لیبرال
روز چهارشنبه 24 اکتبر وزیر اطلاعات سودان احمد بلال عثمان اطلاع دادکه جنگنده های اسراییل یک کارخانه تسلیحاتی در خارطوم را مورد حمله قرار داده و...
2012-10-12 ترکیه مدعی است هواپیمایی را که مجبور به فرود کرده دارای...
DN- 12 اکتبر 2012- Nathan Shachar
- ویژه ایران لیبرال -
براساس اطلاعاتی که دولت ترکیه منتشر کرده است هواپیمای مسافربری سوریه ای که توسط جت های جنگنده ترکیه در روز...
2012-10-05 سیاست ترکیه در سوریه فاجعه آفرین است!حسن بهگر

سیاست ترکیه در برابر سوریه به مرحله ی خطیر و حساسی رسیده است . مبارزه مردم سوریه علیه دیکتاتوری بشار اسد اکنون با دخالت خارجی به جنگ داخلی مبدل گشته که از ماه...
2012-09-20 حزب قومی و دیکتاتوری قبیله ای - بینام ایران

گروههای کومله و دموکرات کردستان ایران که نام خودشان را حزب گذاشته اند و خودشان را به عنوان نمایندگان مردم کرد ساکن ایران «انتخاب» کرده اند، اخیراً طی اعلامیه ی...