2013-06-05 یك قانون و دو ملت(گیریم انتخابات آزاد شد)رامین كامران
طرح مطلب

یكی از تصوراتی كه مدتهاست نه فقط در بین ناراضیان از نظام اسلامی بلكه حتی در بین برخی از مخالفان آن رواج گرفته این است كه میتوان قانون اساسی فعلی...
2013-08-11 نجات ما در انتخاب ماست!-حسن بهگر
نوشته حاضر پاسخي است به نوشته «چه بايد كرد؟ نجات ما در اتحاد ماست» كه گويا نوشته آقاي كيانوش توكلي است. اين را از آن جهت مي گويم كه ايشان در پايان نوشتار بسيار مفصل...
2014-05-21 گفتگو با خانم سحر تحویلی-مجلۀ ادبیات و فرهنگ
خواهش میكنم كمی از خودتان بگویید تا خوانندگان مجلۀ ادبیات و فرهنگ بیشتر با شما و فعالیت سیاسی تان آشنا شوند
من در سال 1337 به دنیا آمدم، تحصیلاتم را در مدارس...
2014-05-12 سی تیر و بیست و هشت مرداد-رامین كامران
سؤال اول كار
مردمی كه سی تیر به طرفداری از مصدق به خیابان ها ریختند بیست و هشت مرداد كجا بودند؟ این سؤال را كه برخی با تأسف و بعضی با طعنه مطرح میكنند بارها شنیده...
2014-05-12 تفاوت لائیسیته با سکولار -پاسخ به یک پرسش- رامین کامران
دوست محترم

نكته ای كه در مورد دو عبارت فارسی و انگلیسی در بالای سایت ایران لیبرال مطرح كرده اید بسیار مهم و نشان باریك بینی شماست.

دلیل اینكه در متن...
2014-05-21 بدگویی از زبان دیگران-رامین كامران
با اوجگیری اعتبارلیبرالیسم بد گفتن به مصدق از موضع چپگرایی رادیكال و بورژوا خواندنش، دروغ پراكنی از مقام طرفداری حكومت پهلوی و عوامفریب شمردنش و بالاخره تكفیرش از...
2014-05-21 مدرن شدن اسلام- رامین كامران
چند كلمه قبل از دستور
سی سال است كه خورد و خواب ما شده اسلام. روزی پنج بار اذان است، هفته ای یك بار نماز جمعه است، محرم و رمضان كه خودش میشود دو ماه، یك روز ولادت...