2018-12-14 تصاویر تازه ای که ازایران در مورد جمهوری دوم رسیده است
ما شاهد تصاویر تازه ای از در مورد جمهوری دوم از طرف دوستداران سایت ایران لیبرال در داخل هستیم. خوشحالیم که هواداران ایران لیبرال شعارهایی ملی حاکی از این که چه می...
2018-12-11 فاشیسم، پوپولیسم و راست افراطی در اروپا- خوبروی پاک
آنچه می خوانید مصاحبه ای از نشریه مهرنامه، با دکتر “محمدرضا خوبروی پاک” است که شهروندیار به منظور استفاده مخاطبین آن را باز نشر کرده است. دکتر خوبروی پاک پژوهشگر...
2018-12-06 ای ملت!ایمان بیاورید به نیروی خود- حسن بهگر
پس از سقوط دومینو وار افغانستان، عراق ، لیبی، بازی خاورمیانه ی جدید در سوریه متوقف شد. این بدان معنی نیست که پروژه ختم شده، بلکه شکست داعش به تعویقش انداخته است،...
2018-12-04 پایان ناکامی-حسن بهگر
تمدن بشری فقط ثمره ی تلاش انسان بوده و هیچ کسی به جز خود او در ساختن آن نقشی نداشته است. تأثیر جنگ های دينی و مذهبی در ويرانی این تمدن ها کم نبوده است. ولی در نهایت، هر...
2018-11-29 زبان رسمی یا زبان مشترک؟ رستم
میدانیم که مدتهاست که بدخواهان ایران و انسان و آزادی و حفظ تمامیت ارضی، برای دستیابی به مقاصد تفرقه انگیزانه خود نقشه ای جز تحریک تعصبات قومی وزبانی و... اقوام ایرانی...
2018-11-26 کین خواهی، مجازات، ساماندهی-رامین کامران
یکی از شاخصه های عجیب موقعیت ایرانیان مخالف نظام اسلامی، این است که از یک سو روحانیت ستیزی به سرعت در بین آنها شکل گرفته و روز به روز هم بیشتر ریشه دوانده است ـ رواج...
2018-11-27 اجرای عدالت باید به دست ایرانیان انجام گردد- حسن بهگر
در انقلاب 57 به مسأله عدالت و بخصوص شیوه ی دادرسی اهمیتی داده نشد و از این بابت خسارات جانی و اخلاقی بسیاری به ملت ایران تحمیل گردید. اعدام های بسیاری حتا با تأیید...