2017-06-21 آمريكا: براندازی مصدق و جمهورى اسلامى؟ - جاماسب سلطانی
چند روز پيش دولت آمريكا اسناد جديدى را در مورد كودتاى ٢٨ مرداد علنی كرد. هرچند در ساليان گذشته هر از گاهى از اين كارها انجام داده، اما اين بار زمان افشاى اسناد مشكوك...
2017-06-19 تقویت روحانیت لازمۀ جدایی است -رامین کامران
ما تاریخ را وارونه میخوانیم. داستانیست که از آخرش شروع میکنیم و به فصول قبلیش بازمیگردیم. فقط مردم عادی نیستند که از روزنۀ امروز به گذشته مینگرند، مورخان و محققان...
2017-06-16 با من به دادگاه لاهه بیایید- حسن بهگر
برای یک دیدار خصوصی و دیدن دوستی به هلند رفته بودم ولی مگر می شود به هلند بروی و از دادگاه لاهه دیدن نکنی ؟ به ویژه آن که این شانس را داشتم که دوست عزیزم آقای جاماسب...
2017-06-11 مصاحبه سایت ایران لیبرال با آقای رامین کامران در بارۀ سلب حق...
س در مقالۀ اخیرتان نوشته اید که باید روحانیت را از انتخاب کردن و انتخاب شدن، محروم کرد. آیا سلب رأی از روحانیت خلاف حقوق بشر نیست؟ اینها را از حقوق طبیعی شان محروم...
2017-06-10 شهروندی و تحوّل آزادی ها (بخش پایانی) محمد رضا خوبروی پاک
حقوق شهروند خلاصه این حقوق را می توان به شرح زیر آورد : آزادی های اساسی و حقوق مدنی مانند : ، آزادی عقیده و بیان ، آزادی جابجائی ، آزادی مذهب ، آزادی اجتماع و...
2017-06-12 آیا اسیدپاشی آغاز آتش اختیاری است ؟ حسن بهگر
واکنش خامنه ای به حمله ی داعش و کشته شدن 17 نفر از هم میهنان ما این بود که این ماجرا ترقه بازی بوده است. تقلیدی احمقانه از سخنان خمینی که در آغاز جنگ هشت ساله با عراق...
2017-06-05 چهار گانه- چرا روحانیت نباید حق رأی داشته باشد-رامین...
مطلب مهم است و ممکن است قدری عجیب به نظر برسد و حتی شاید برخی تصور کنند که برای طرحش زود است که به نظر من دیر هم هست. به عقیدۀ من، در ایران آینده روحانیت نمیباید حق...