2017-10-22 مصدق هراسی شایگان - حسن بهگر
به تازگی آقای داریوش شایگان متفکر محبوب دو استبداد سلطنتی و دینی، در گفتگویی در باره ی روشنفکران معاصر خود گفته است :«ما گند زدیم ». حال که کار از کار گذشته، ولی اگر...
2017-10-18 اعلامیه ی تحلیلی (!) در طرفداری از ترامپ - حسن بهگر
دو پهلو و مبهم سخن گفتن گاه می تواند عواقب بسیار بدی در سیاست به همراه بیاورد، این را در انقلاب 57 آزمودیم. این ترفند کهنه ای است که برخی سیاست بازان به کار می گیرند تا...
2017-10-14 آمریکا چگونه زیر پای بختیار را خالی کرد-حسن بهگر
پس از گذشت 40 سال از انقلاب هنوز گره های کور فراوانی داریم که ناگشوده مانده اند و از آن جمله نقش نهضت آزادی در به قدرت رساندن خمینی. قبلا به صورت خلاصه می دانستیم که در...
2017-10-05 پاسخی به نظر خواهی درباره فدراليسم در عراق - محمد رضا خوبروی...
از مدت ها پیش شاهد بوده ایم که برخی اشخاص و گروه ها در مورد فدرالیسم و عراق اظهار نظر کرده و سنگ دفاع از آن را به سینه زده اند. تصادفا به مقاله ای از آقای محمدرضا خوبروی...
2017-10-04 ولایت فقیه و نظم پارلمانی!؟پرویز دستمالچی
(با یا بی رئیس جمهور، نظام همان ولایت فقیه است) این دومین بار است که در باره تغییر نظام سیاسی کشور از"ریاستی به پارلمانی" سخن گفته می شود. اولین بار در دوران دوم ریاست...
2017-09-30 گلوی کردی و طناب اسرائیلی-رامین کامران
کردها به تشویق خوانین دکاندار استقلال، با طنابی که تصور میکنند اسرائیل به کمرشان بسته ولی در حقیقت به گلویشان انداخته، در چاه ویلی که خیال میکنند تهش گنج استقلال...
2017-09-30 مسئولیت فعالان سیاسی و روشنفکران ما کجا رفته؟ حسن بهگر
رفراندومی برای استقلال کردستان عراق توسط رئیس ایل بارزانی انجام شد. این برنامه علی رغم تعهدش به کشور مادر یعنی عراق و بر خلاف قانون اساسی این کشور که کردها هم به آن...