2018-05-04 حالا دویچه وله هم برای ما الگوسازی می کند- حسن بهگر
درخبرها آمده بود که دویچه وله جایزه آزادی بیان سال ۲۰۱۸ خود را به صادق زیباکلام داده است. طبعاً هر انسان آزاده ای و به ویژه هر ایرانی باید به این موضوع افتخار کند که...
2018-05-02 واداده و عربده جو- رامین کامران
سیاست خارجی جمهوری اسلامی به چهارپایی میماند دو سر. یک سرش که خندان است ظریف است با تمام نادانیش و سر دیگر که اخموست احمدی نژاد است با تمام بلاهتش. عکس هر دو را باید...
2018-04-30 عقب نشینی بس است- رامین کامران
یکی از یاوه هایی که لابه گران به درگاه آمریکا، سالهاست به خورد ما میدهند، این است که خطر حمله از سوی این کشور ایران را تهدید میکند و باید امتیاز داد تا کار بدانجا...
2018-04-25 توافق در حقوق-پرویز دستمالچی
در جوامع مدرن، سیاستمداران قشر یا طبقه ویژه ای هستند که آموزشهای لازم را دیده اند و می بیننند و می دانند که وظیفه اصلی آنها حل مشکل واقعا موجود است. یعنی هم مشکل موجود...
2018-04-22 مرگ استالین- رامین کامران
گاه از خودم میپرسم که چه کسی اتحاد جماهیر شوروی را به یاد میاورد. نه این یادآوری هایی که فرضاً گاه و بیگاه در برنامه های تلویزیونی شاهدیم، یا در کتابها میخوانیم. چه...
2018-04-20 لازم نیست به گذشته بازگردیم-حسن بهگر
به تازگی کسانی، ظاهراً تحت عنوان دفاع از قانون اساسی مشروطیت و باطناً به دلایل دیگری که حدسشان مشکل نیست، شروع به سخن پراکنی کرده اند و مضامین زیر را در رسانه های...
2018-03-27 تکلیفتان را با دولت روشن کنید- رامین کامران
یکی از مشکلات اساسی که سر راه برقراری دمکراسی در ایران قرار دارد، رویکرد منفی نسبت به دولت است. تعداد قابل توجهی از فعالان سیاسی هنوز نتوانسته اند تکلیف خود را با این...