2017-08-07 یک صغیر و سه قیم ـ حسن بهگر
صدای آمریکا طی برنامه ای به استقبال همه پرسی کردستان شتافته است. حسن انتخاب مجری برنامه آقای جوانمردی که خود کرد است قابل توجه است دو آمریکایی و یک اسراییلی برای...
2017-08-02 بی جهت عرض نکردم-رامین کامران
من در گذشته، به دفعات به این مسئله اشاره کرده ام که خشونت بالقوه ای را که متوجه است به اسلامگرایان به طور اعم و روحانیان به طور اخص، نمیباید دستکم گرفت، حتی اگر امروز...
2017-08-02 تکامل چهارپایان- رامین کامران
افاضات ژنتیکی یکی از آقازاده های این رژیم که چندی پیش در همه جا پخش شد و واکنش حاسدان را برانگیخت، اصلاً غیر منتظره نبود. نه فقط به این دلیل که از وقاحت این جماعت همه...
2017-07-31 تبلیغ جنگ داخلی در عراق - حسن بهگر
25 سال است که اقلیم کردستان عراق به صورت فدرال اداره می شود، ولی در این مدت به دولت مرکزی پاسخگو نبوده و با فروش نفت عملاً مستقل از دولت مرکزی عمل کرده و با پشتیبانی...
2017-07-22 ربا در اسلام حرام است یا بی حجابی؟ -حسن بهگر
ملایان شیوه ی حکومت خود را با عنوان اسلامی از سایر حکومت های رایج متمایز ساختند. این تمایز دوری هرچه بیشتر از تمدن غربی و گرایش به گذشته ای دور و ارتجاعی را در...
2017-07-18 سخنگوی فارسی زبان نو محافظه کاران - حسن بهگر
آقای تقی زاده مفسر همه کاره و همه جا مهمان، طی مقاله ای در کیهان لندن (1)با استناد به سخنان وزیر امورخارجه آمریکا مبنی بر حمایت از« تغییر رژیم در ایران» شرح شورانگیزی...
2017-07-16 توافق بر پایۀ توهم- رامین کامران
اخیراً و به دلیل دور گرفتن تمایل به انقلاب برای تغییر دادن وضع ایران، اصلاح طلبان کلاً به فکر نوعی تعامل با خواستاران انقلاب افتاده اند و در این سو و آن سو شنیده...