2018-02-13 استبداد و مستبد-پرویز دستمالچی- (در حاشیه نامه ابوالفضل...
ابوالفضل قدیانی از پایه گذاران، عضو ارشد و از کادرهای رهبری "سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران" است که به عنوان جناح "چپ" سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی (بدون پسوند...
2018-02-12 رهایی از شرارتهای آمریکا – سیاوش ایراندوست
پس از شکست داعش در عراق و سوریه، و در حین تدارک آمریکا برای آغاز فاجعه ای جدید در سوریه، فضای مجازی توییتر با هشتگهای فحش به فرمانده ایرانی عملیات شکست داعش شلوغ شد....
2018-02-09 سنگ بزرگ و سنگ کوچک- رامین کامران
این روز ها آمریکا صحبت از تولید بمب های اتمی کوچک میکند که از قدیم تاکتیکی میخواندند و حال مصرند که این اسم را از رویش بردارند. مسئله بسیار مهم است و متأسفانه...
2018-02-05 تصاویری که از ایران فرستاده شده است (2)
پس از تظاهرات سراسری در ایران این بار دوم است که شاهد تصاویر تازه ای از دوستداران سایت ایران لیبرال در داخل هستیم . خوشحالیم که هواداران ایران لیبرال شعارهایی ملی...
2018-02-03 تبلیغات دروغ دردی از ایران دوا نخواهد کرد - حسن بهگر
گاهی اوقات واقعیت های روشن در هیاهوی تبلیغاتی گم می شود. برای نمونه بنا به اظهارات همه ی طرفین دعوا در سوریه، این کشور از وجود داعش پاک شده است. پرسش ساده اینست که پس...
2018-02-02 چه آموخته ایم از تاریخ؟-رامین کامران
از انقلاب اسلامی که هم شکست بود و هم سرشکستگی، به این طرف، دائم خطا های خود را میشمریم و در عوض به خود دلخوشی میدهیم که تجربه اندوختیم، یاد گرفتیم، حساب دستمان آمد و......
2018-02-02 سخنی با بهزاد نبوی - پرویز دستمالچی
(در حاشیه گفتگوی بهزاد نبوی با "وقایع اتفاقیه") بهزاد نبوی از اعضای ارشد و رهبران "سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی" است که شروع فعالیتهای سیاسی اش به دوران پیش از انقلاب...