2018-09-08 کک سکولاریسم درتنبان آخوندها- رستم
دیشب از بیکاری نشسته بودم پای صدا و سیمای شبکهُ چهار که قرار است علمی و فرهنگی و هنری باشد! دیدم که در آن به جز مجری ریشوی اسلام گرا، دو ملا روبروی هم نشسته اند و دارند...
2018-09-07 راه پیروزی ما پیدا شده است- حسن بهگر
میهن ما همچون سرزمین اشغال شده در چنگال ملایان گرفتار شده و با ندانم کاری و دشمن تراشی آنها استقلال و تمامیت ارضی ایران مورد تهدید واقع شده است. مدتهاست جمهوری...
2018-09-06 سرنوشت ایران چه خواهد شد؟حسن بهگر
سخنان انتقاد آمیز نمایندگان مجلس اسلامی، روزهای آخر شاه را به یاد ما می آورد. با این تفاوت که همه ی آنهایی که در خرابکاری و انحصارگری ویرانگرانه نقش داشته اند امروز...
2018-09-04 چرخشگاه حیات تیمورتاش – حسن بهگر
برای من همواره زندگی رجال پس از انقلاب مشروطیت جذابیت خاصی داشته است. این شخصیت ها که حتا در دوران رضا شاه نقش اصلاحی داشتند و توانستند با همکاری با دیکتاتور و دادن...
2018-09-03 زبان ما و مقصود ما- رامین کامران
آندره مالرو، در کتاب ضد خاطراتش از ملاقاتی که با رهبر چین کمونیست داشته، یاد میکند و میگوید که مائو طی این دیدار از وی پرسیده که این حزب سوسیالیست شما دیگر چه صیغه...
2018-08-30 نبرد نعلین ها-رامین کامران
داستان گردهمایی در قم را که همه شنیده اید، بالا بردن تابلوی پیشگویانه برای روحانی و بده بستان ازغدی نمایندۀ خامنه ای با حوزه ای ها و... به هر حال، چند روزیست که معممین...
2018-08-31 گفتمانِ لائیسیته -آریو مانیا
اندکی پیشینه با آنکه به درازای ۵ سده، نهادِ روحانیتِ شیعه در ایران بنیاد گذاشته شده است و به یاری و پشتیبانی نهادِ سیاست، شهریاری ایران، آنچنان گسترش و ژرفشی در...