2013-01-02 در پستخانه هپلی 51
در پستخانه هپلی 51
hapali@iranliberal.com
مقلدان سکولار
سکولارهای ایرانی هر روز کشف جدیدی در باره ی هماهنگی سکولاریسم با دین مبین اسلام می کنند و به این ترتیب که پیش...
2012-12-12 انقلاب تا دموکراسی - بینام ایران
در یک کشور غیردموکراتیک، تنها راه دستیابی به اصلاحات معقول، سرنگونی حکومت دیکتاتوری و ایجاد چارچوب دموکراتیک است. تنها دموکراسی چارچوبی نهادی برای انجام اصلاحات...
2012-11-25 در پستخانه هپلی 50 - نذری خوران در پراگ
در پستخانه هپلی 50
hapali@iranliberal.com

نذری خوران در پراگ
چندی پیش به هپلی خبر رسید که شهریار واهی و جواد نادم و چند تای دیگر از همین شخصیت های کشوری و لشکری...
2014-01-21 از قتل عام تا عفو عام-سرنوشت اسلامگرایان ایرانی-رامین...

21 نوامبر 2002
از روزی كه حكومت اسلامی در ایران روی كار آمده هر روز و هر ساعت، با قساوت هر چه تمامتر بر فهرست جنایات خویش افزوده و یكی از سیاه ترین فصلهای تاریخ...
2012-11-18 خاطره ی باستانی پاریزی از مهندس احمد رضوی از یاران دکتر محمد...
اموال منقول
نباید فراموش کنیم که بلافاصله بعد از رفتن شاه ، این موید احمدی نماینده کرمان در مجلس بود که اظهار داشت « در دوره ی 17 ساله ی سلطنت رضا شاه بالغ بر 44000...
2012-10-05 حذف سیاست - رامین کامران
از انجا که سخن گفتن از ضعفهای اپوزیسیون جزو مشغولیت های رایج است، من هم میخواهم چند کلمه در این باب بگویم زیرا تصور میکنم مدت مدیدی است که بین مدعیان مخالفت با نظام...
2012-09-18 لیبرالیسم قلب- رامین کامران
تا اینجا چند بار در همین سایت در بارهُ سکولاریسم و تفاوت آن با لائیسیته و لزوم احتراز از رفتن به دنبال شعارهای مبهم و چندپهلو، مطلب نوشته ام. در آن مورد کار تمایز...