2013-02-27 مهشيد اميرشاهي بزرگ بانوي نثر پارسي- منوچهر برومند
خانم‌ها و آقايان
درود گرم مرا بپذيريد و اجازه دهيد با سپاسي صميمانه از شما كه در راهِ ايفايِ وظيفه‌ي فرهنگي به قصد بزرگداشت از جايگاه ادبي مهشيد اميرشاهي در اين...
2013-02-10 طمع اردوغان برای تجزیه اذربایجان آسان ولی طلبش سخت است!...
بتازگی حکومت ترکیه درپشتیبانی از نشست معدود اشخاص مجعولی که هویت آنها بربسیاری از ایرانیان مشخص نیست در تلویزیون خود مدعی شده است که سی میلیون ترک آذربایجانی در...
2013-02-10 قتل رهبر سیاسی سکولار موجب تظاهرات گسترده ای در تونس...
یادآوری
• 14 ژانویه 2011 زین العابدین بن علی رئیس جمهور تونس فرار کرد. او از سال 1987 با دیکتاتوری کشور را اداره می کرد.
• در اکتبر 2011 انتخابات مجلس موسسان برای...
2013-02-04 مهشید امیر شاهی: حتی یک نفر نیست از بختیار دفاع کند؟
به مناسبت فرارسیدن 22 بهمن، این مقاله تاریخی را مرور کنیم :

چندی پیش دو نفر از آشنایان که هر دو از مبارزان جبهه ملی هستند و ازشریفان این ملک، به من خبر دادند که...
2013-01-15 دو میلیون نفر از اهالی سوریه در گرسنگی بسر می برند
DNروزنامه سوئدی - Erik Ohlsson
10 ژانویه 2013
• بیش از 60000 نفر در جنگ داخلی که بزودی دوساله می شود کشته شده اند
• طبق گزارش سازمان ملل ،نزدیک به 600000 نفر به خارج کشور...
2012-12-31 برنامه کم کم پیش میرود- رامین کامران
در اوضاع اخیر که هر نوع حرکت اعتراضی مردم ایران به دلیل فشارهای خارجی، ضربه خوردن ملت و ترس از دست رفتن مملکت فلج شده است و خود حکومت هر درگیر کارگردانی پردهُ بعدی...
2013-01-03 چرا جدایی بحرین بر حق وانمود می شود؟ حسن بهگر
ین روزها مسئله جدایی بحرین به بهانه های گوناگون در گوشه و کنار مطرح می شود، ظاهراً به قصد تطهیر نظام پیشین و احتمالاً محض زمینه سازی برای تجزیه ی کشور. لحن غالب صحه...