2017-09-07 اول راه بعد رهبر-رامین کامران
چندی پیش فرصتی پیش آمد تا در دو گفتگوی پیاپی که به همت آقای کورش عرفانی در تلویزیون اندیشه برنامه ریزی شده بود، با آقایان منصور اسانلو و محمد امینی مختصری در بارهُ...
2017-09-04 از انقلاب قبلی تا انقلاب بعدی-رامین کامران
از هنگام انتشار «براندازی»، بسیاری از کسانی که خواستار تغییر نظام سیاسی ایران هستند، مستقیم یا به واسطهُ سایت ایران لیبرال، با من تماس گرفته اند و نظرات خود را با من...
2017-09-01 در پاسخ چه نباید کرد؟ - سیاووش ایراندوست
با سلام و احترام خدمت آقای پرویز داورپناه با سپاس از مقاله ی اخیرتان چه نباید کرد؟ انتقاد سازنده آری، تحقیر کوبنده نه با تشکر از توجهی که به مطالب مقاله ی «میراث...
2017-08-29 قرار است چه چیزی را فراموش کنیم؟حسن بهگر
یکی از حرف های کلیشه ای که چندیست باب شده و از طرف سلطنت طلبان رواج داده می شود این است که چرا این اندازه بحث بیست و هشت مرداد؟ به جای این حرف ها به امروزمان برسیم. هدف...
2017-08-19 از من بگذرید، جواب آیندگان را چه خواهید داد؟ حسن بهگر
ظاهراً مقاله ی اخیرم «جبهه ملی در اغماء» از جانب آقای محسن قائم مقام حمله به جبهه ی ملی تلقی شده که مطلبی با عنوان « در دفاع از مبارزین ملی درون کشور» را نگاشته است....
2017-08-19 دولت ها و حقوق مردم - محمدرضا خوبروی پاک
بخش پنجم بررسی نظریه دولت و تفاوت جامعه ایران با دیگر جوامع به ویژه جامعه های غربی موضوع وسیعی است که آوردن همه آن ها در این نوشته مقدور نیست. خوشبختانه مدارک و...
2017-08-08 جبهه ملی در اغماء ـ حسن بهگر
جبهه ملی وارث اعتباری است که از نهضت ملی به یادگار مانده است. در انقلاب ۵۷، شاپور بختیار با شعور و شجاعت بی نظیری که داشت در مقابل تهاجم خمینی ایستاد و از میراث مصدق...