2017-08-02 تکامل چهارپایان- رامین کامران
افاضات ژنتیکی یکی از آقازاده های این رژیم که چندی پیش در همه جا پخش شد و واکنش حاسدان را برانگیخت، اصلاً غیر منتظره نبود. نه فقط به این دلیل که از وقاحت این جماعت همه...
2017-07-31 تبلیغ جنگ داخلی در عراق - حسن بهگر
25 سال است که اقلیم کردستان عراق به صورت فدرال اداره می شود، ولی در این مدت به دولت مرکزی پاسخگو نبوده و با فروش نفت عملاً مستقل از دولت مرکزی عمل کرده و با پشتیبانی...
2017-07-22 ربا در اسلام حرام است یا بی حجابی؟ -حسن بهگر
ملایان شیوه ی حکومت خود را با عنوان اسلامی از سایر حکومت های رایج متمایز ساختند. این تمایز دوری هرچه بیشتر از تمدن غربی و گرایش به گذشته ای دور و ارتجاعی را در...
2017-07-18 سخنگوی فارسی زبان نو محافظه کاران - حسن بهگر
آقای تقی زاده مفسر همه کاره و همه جا مهمان، طی مقاله ای در کیهان لندن (1)با استناد به سخنان وزیر امورخارجه آمریکا مبنی بر حمایت از« تغییر رژیم در ایران» شرح شورانگیزی...
2017-07-16 توافق بر پایۀ توهم- رامین کامران
اخیراً و به دلیل دور گرفتن تمایل به انقلاب برای تغییر دادن وضع ایران، اصلاح طلبان کلاً به فکر نوعی تعامل با خواستاران انقلاب افتاده اند و در این سو و آن سو شنیده...
2017-07-09 جرقه ای که نگرفت-رامین کامران
رو به رو تنها برنامهُ مناظره مانندی است که از تلویزیونی پر بیننده و خارج از انحصار اصلاح طلبان، پخش میشود و به همین دلیل، وجودش در موقعیت سانسوری که گروه اخیر، البته...
2017-07-08 نه مذهب نه ایدئولوژی؟- رامین کامران
نظام سیاسی فعلی ایران، حال هر قدر سست و بی قوام، اساساً نظامی توتالیتر است. طبعاً اول واکنشی که این حکومت در اکثر مردم ایجاد میکند، تمایل به پس زدنش و دوری جستن از آن...