2018-06-03 لائیسیته و آزادیهای مذهبی-رامین کامران
یکی از مشکلاتی که در راه ترویج لائیسیته وجود دارد این تصور است که برخی از سر بی اطلاعی، بعضی محض رماندن مردم از این مشرب و گروهی هم به هر دو دلیل میپراکنند: لائیسیته...
2018-06-03 خط قرمز یا خط زرد؟ حسن بهگر
چندی پیش آقای فلاحتی به اطلاع همه رساند که برنامه ای به نام خط قرمز در رادیو آمریکا تدارک دیده که موضوعش منحصراً گفتگو با سازمان ها و شخصیت هایی است که قصد براندازی...
2018-05-30 برد «حقوق بشر» تا به کجاست؟- رامین کامران
همگی ما شاهد کوششهایی که به قصد سؤاستفاده از مبارزات حقوق بشری میشود، هستیم. باید به فکر جلوگیری از آنها بود، بخصوص در موقعیت فعلی ایران که کشورهای خارجی میکوشند با...
2018-05-24 به فکر خودتان باشید نه به فکر آمریکا- رامین کامران
یکی از شاخصهای به فساد کشیده شدن اپوزیسیون ایران، نه به معنای فساد مالی که حسابش جداست، بل فساد سیاسی، تغییر تعادلی است که از جنبش سبز به این طرف، در گفتار غالبش پیدا...
2018-05-29 شکر که آقا مطلعند !؟ - حسن بهگر
سخنان یکی از نمایندگان دانشجویان بنام سحر محرابی خطاب به علی خامنهای را می توان نه تنها فرصتی برای رهبر جمهوری اسلامی دانست ، بلکه آخرین کوشش اصلاح طلبان شمرد که بر...
2018-05-22 حکمت کشمشی – حسن بهگر
غلامرضا حسنی معروف به ملا حسنی یکی دوروز پیش در پایان اردیبهشت 1397 در سن 91سالگی مرد.مردنش اهمیتی نداشت، مهم این بود که وی تا 24 دی 1392 نماینده ولی فقیه در استان...
2018-05-20 پیروزی از آن ملت ایران است - سیاوش ایراندوست
در این شرایط سخت جنگ اقتصادی و رسانه ای و هجمه های تبلیغاتی دشمنان ایران علیه ایران و مردمش، مقاومت مردم ایران و اتکا به توانایی های خود و کشورشان آینده را رقم خواهد...