2018-01-10 هدیۀ ناکسان- رامین کامران
حال که اعتراضات اخیر رو به خاموشی رفته است، موقع ارزیابی است. در جمع، سه موضع نسبت به این قضایا اتخاذ گشت. یکی دولت اسلامی که به هیچوجه نمیتوانست اصالتش را از بن منکر...
2018-01-10 نگاهی به کتاب « جستجویی در مبانی تاریخی ولایت فقیه » نوشته...
محمد حسین صدیق یزدچی ، اندیشه ورز و پژوهشگر فلسفه و فرهنگ متولد 1317 در تبریز . دارای درجه ی فوق لیسانس فلسفه از دانشگاه تهران و دکترای فلسفه از دانشگاه پاریس (سوربن )...
2018-01-08 تطهیر استتیک رژیم پهلوی- رامین کامران
مقاله طولانی و قدری تئوریک است و از این بابت مناسب روزهای پرآشوبی که میگذرانیم نیست. اگر با اینهمه اقدام به نگارشش کردم، به این دلیل است که مقولهُ استتیک سیاسی، خیلی...
2018-01-05 تصاویری که ازایران فرستاده شده است
تصاویری که ازایران فرستاده شده است! چند روزی است که شاهد تظاهرات سراسری در ایران هستیم . شعارهای داده شده عمدتا حاکی از ضدیت با حکومت ولایت فقیه است . خوشحالیم که...
2018-01-02 بلبشوی اعتراضی- رامین کامران
چند روزیست که همه شاهد موج مغشوش اعتراضات در ایران هستیم. آنچه تا اینجا روشن است، این است که نه شعارها یکدست است، نه استراتژی روشنی در کار است و نه رهبری. این وضعیت...
2017-12-31 اصالت جنبش اعتراضی را پاس بداریم - حسن بهگر
مردم عصبانی از گرانی و بیداد رژیم که عرصه را برایشان تنگ کرده، در شهرهای مختلف به میدان آمده اند و به تعبیری این قیام گرسنگان است . این واکنش برای رژیم غیر مترقبه...
2017-12-31 راهی نیست، مگر گذر از این نظام-پرویز دستمالچی در حاشیه...
جمهوری اسلامی نظامی سراسر تبعیض است که در مدت چهل سال عملا ناکارآمدی خود را نیز به اثبات رسانده است. ولایت فقیه حاکمیت عده ای با افکار و اندیشه های پوسیده و ارتجاعی...