2018-06-24 لطفاً مرده هایتان را خاک کنید- حسن بهگر
راستش را بگویم، من فکر می کنم که مملکت ما را مومیایی ها دارند می گردانند، چه در داخل و چه در خارج. در داخل که اصل نظام بر مرده پرستی است و کهنه و نو هم ندارد. انواع ائمه...
2018-06-23 آزادی بیان خرج دارد- رامین کامران
در گفتگویی که چند روز پیش با آقای کورش عرفانی، در تلویزیون دیدگاه، در باب سر آمدن دور اصلاح طلبی داشتیم*، بحث به مسئلۀ آزادی کشید و طبعاً نوع رابطۀ آنچه که آزادی...
2018-06-17 شهرت برای رهبری کافی نیست- حسن بهگر
این روزها همه جا صحبت از یافتن جایگزین برای جمهوری اسلامی است زیرا رژیم نه حقانیت در داخل و نه آبرویی در خارج دارد، خلاصه مرده ای را می ماند که وقت دفنش رسیده است و...
2018-06-13 آیا آزادی بیان مجوز لازم دارد؟- رامین کامران
همۀ ما، بخصوص آنهایی که از زمان شاه هم چیزی یادمان هست، به این شکوه ها خو داریم که زبانها را بسته اند، قلمها را شکسته اند و... خلاصه اینکه اگر دولت زورگو نبود و این...
2018-06-16 آیا دستگاه مین یاب هم سلاح تهاجمی است؟ حسن بهگر
یکی از معضلات بزرگ ما پس از جنگ ایران و عراق مشکل مین های جنگی کاشته شده در سرزمین مان بوده و همچنان هست. آن هم پس از گذشت نزدیک به 28 سال از پایان جنگ. براساس گزارش هاي...
2018-06-09 نخستین نیروی نظامی مدرن ایران- حسن بهگر
اغلب ما اطلاعات کمی از ژاندارمری در ایران داریم و تصور می کنیم که ایجاد سازمان نظامی نوین ایران کار رضاشاه است در صورتیکه این طور نیست. از زمان جنگ ایران و روس و...
2018-06-04 غوغا بر سرهیچ - آریو مانیا
فدائیان خلق پر آوازه ترین سازمان چریکی چپِ مارکسیستی دهه ۵۰ خورشیدی و بزرگترین سازمان چپ مارکسیستی از آغاز رویدادهای شوم ۵۷ تا سرکوب و کوچ آنها از ایران بود. از...