2017-09-01 در پاسخ چه نباید کرد؟ - سیاووش ایراندوست
با سلام و احترام خدمت آقای پرویز داورپناه با سپاس از مقاله ی اخیرتان چه نباید کرد؟ انتقاد سازنده آری، تحقیر کوبنده نه با تشکر از توجهی که به مطالب مقاله ی «میراث...
2017-08-29 قرار است چه چیزی را فراموش کنیم؟حسن بهگر
یکی از حرف های کلیشه ای که چندیست باب شده و از طرف سلطنت طلبان رواج داده می شود این است که چرا این اندازه بحث بیست و هشت مرداد؟ به جای این حرف ها به امروزمان برسیم. هدف...
2017-08-19 از من بگذرید، جواب آیندگان را چه خواهید داد؟ حسن بهگر
ظاهراً مقاله ی اخیرم «جبهه ملی در اغماء» از جانب آقای محسن قائم مقام حمله به جبهه ی ملی تلقی شده که مطلبی با عنوان « در دفاع از مبارزین ملی درون کشور» را نگاشته است....
2017-08-19 دولت ها و حقوق مردم - محمدرضا خوبروی پاک
بخش پنجم بررسی نظریه دولت و تفاوت جامعه ایران با دیگر جوامع به ویژه جامعه های غربی موضوع وسیعی است که آوردن همه آن ها در این نوشته مقدور نیست. خوشبختانه مدارک و...
2017-08-08 جبهه ملی در اغماء ـ حسن بهگر
جبهه ملی وارث اعتباری است که از نهضت ملی به یادگار مانده است. در انقلاب ۵۷، شاپور بختیار با شعور و شجاعت بی نظیری که داشت در مقابل تهاجم خمینی ایستاد و از میراث مصدق...
2017-08-07 یک صغیر و سه قیم ـ حسن بهگر
صدای آمریکا طی برنامه ای به استقبال همه پرسی کردستان شتافته است. حسن انتخاب مجری برنامه آقای جوانمردی که خود کرد است قابل توجه است دو آمریکایی و یک اسراییلی برای...
2017-08-02 بی جهت عرض نکردم-رامین کامران
من در گذشته، به دفعات به این مسئله اشاره کرده ام که خشونت بالقوه ای را که متوجه است به اسلامگرایان به طور اعم و روحانیان به طور اخص، نمیباید دستکم گرفت، حتی اگر امروز...