2017-09-21 سکولاریسم و روحانیت-رامین کامران
چندی پیش نگاهی به یکی از این مناظره هایی انداختم که دم به ساعت از تلویزیونهای خارجی پخش میشود. مضمون گفتگو «سکولاریسم» بود. حرفهایی که زده شد فرق چندانی با آنچه...
2017-09-21 براندازی نظام اسلامی -رامین كامران
همه میدانیم كه بخش اعظم مردم ایران با نظام اسلامی مخالفند ولی همه هم شاهدیم كه پس از گذشت نزدیك به سی سال هنوز نتوانسته اند از شر آن خلاص شوند. اگر هدف را روشن فرض...
2017-09-22 رفع تبعیض از اهل سنت!؟در حاشیه نامه مولوی عبدالحمید به علی...
مولوی عبدالحمید، روحانی اهل سنت، در نامه ای به رهبر مذهبی نظام از او به درستی خواسته است که به تبعیض های ۳۹ ساله حکومت نسبت به اهل سنت ایران پایان دهد وعلی خامنه ای...
2017-09-15 یزدی مرد ولی شاهدان زنده اند- حسن بهگر
مرگ آقای دکترابراهیم یزدی اسباب نگارش مرثیه های فراوانی شده که محورشان بزرگداشت نقش مهم او در برپایی جمهوری اسلامی است که خود او نیز بارها بر آن تأکید و بدان افتخار...
2017-09-13 نقطۀ عطفی در مبارزه -رامین کامران
تحولات اخیر فضای اپوزیسیون ایران خبر از تغییر عمده ای میدهد که شاید هنوز برای تمام کسانی که به منظرۀ سیاست این کشور مینگرند، روشن نباشد، ولی به مرور بر همه عیان...
2017-09-07 اول راه بعد رهبر-رامین کامران
چندی پیش فرصتی پیش آمد تا در دو گفتگوی پیاپی که به همت آقای کورش عرفانی در تلویزیون اندیشه برنامه ریزی شده بود، با آقایان منصور اسانلو و محمد امینی مختصری در بارهُ...
2017-09-04 از انقلاب قبلی تا انقلاب بعدی-رامین کامران
از هنگام انتشار «براندازی»، بسیاری از کسانی که خواستار تغییر نظام سیاسی ایران هستند، مستقیم یا به واسطهُ سایت ایران لیبرال، با من تماس گرفته اند و نظرات خود را با من...