2019-02-17 لائیسیته و حیات روزمرۀ شما-رامین کامران
یکی از دوستان، از ایران نوشته بود که سخن گفتن از لائیسیته، پایه هایش، تفاوت آن با سکولاریسم، هماهنگیش با جمهوری خواهی و... بسیار خوب و مفید است، ولی برای بسیاری از...
2019-02-16 که میتواند جمهوری اسلامی را از سوریه بیرون کند؟ حسن بهگر
ائتلاف روسیه، سوریه، ایران و عراق با حزب الله لبنان علیه داعش که ائتلاف 4 + 1 نیز نامیده می شد توانست داعش را در سوریه شکست دهد. پروژه ی حکومت شام و عراق که میلیاردها...
2019-02-14 میراث ماندگار شاپور بختیار به کوشش دکتر ابراهیم بی پروا
به تازگی کتاب ارزشمندی بنام میراث ماندگار شاپور بختیار به کوشش دکتر ابراهیم بی پروا در 277 انتشار یافته که خواندن آن بسیار مغتنم است. این کتاب حاوی بیش از ۳۰ مقاله از...
2019-02-14 فراگیریِ جبهه با چه بهائی؟- آریو مانیا
آیا فراگیرتر شدن جبهه به بهای کنار گذاشتن هدف استراتژیک آن روشی درست و پسندیده است؟ انگیزه ی نیرومند برای برپا ساختن جبهه ای از نیروهای سیاسیِ دوستدارِ دموکراسی...
2019-02-09 سیاست بی اخلاق و اخلاق بی سیاست-رامین کامران
دو هفته پیش، در برنامۀ تلویزیون دیدگاه که با حضور آقایان عرفانی و لادن برگزار شد، بحثی در بارۀ اخلاق و سیاست در ایران مطرح گردید که هر کس نظراتش را طی آن بیان داشت. من...
2019-02-11 تئوکراسی، باوری ایدئولوژیک - آریو مانیا
تئوکراتیسم باوری است ایدئولوژیک بر پایه آمیزش نهاد سیاست و نهاد دین همچون تئوکراسی شیعی کنونی که دستمایه ایدئولوژیک ـ سیاسی خود را از روایت تاریخی درباورهای امامی...
2019-02-06 باید برای جلوگیری از دخالت مذهب در سیاست چاره ای عملی...
تاریخ نگاری ما اغلب به فرموده و تابع خواست شاهان بوده و از ظلم و سیاهکاری هایی که تحت لوای دین بر مردم روا داشته شده، خبر چندانی نمی یابیم. مردم را نسبت به این موارد بی...