کتابها

 

سرگردان بین دو نهایت تاریخ (۲۰۱۴)

 

میراث مصدق (۲۰۱۴)

 

آیین شهروندی (۲۰۱۳ و ۲۰۱۴)

 

فایل صوتی آیین شهروندی

 

کتاب « یگانگی و جدایی لائیسیته در ایران فردا »

 

یگانگی و جدایی (۲۰۱۱)

 

فایل صوتی کتاب یگانگی و جدایی (لائیسیته در ایران فردا)

 

کتاب «انقلاب مجازی»

 

انقلاب مجازی (۲۰۱۱)

 

 کتاب ضد ولایت فقیه (براندازی حکومت اسلامی) (نسخه pdf)

 

براندازی (ضد ولایت فقیه) (۲۰۰۷ و ۲۰۱۴)(نسخه شنیداری )

 

کتاب ستیز و مدارا (نسخه pdf)

 

ستیز و مدارا (نسخه شنیداری )

 

کتاب این صدای مزاحم ( جستاری در باره ی آزادی بیان)

 

فایل صوتی  کتاب این صدای مزاحم ( جستاری در باره ی آزادی بیان)

 

 

 

 

 

 

 

 

مقاله ها

 

آیا واقعاً میخواهید از شر اسلام سیاسی خلاص شوید؟

 

فواید فرشگرد

 

از کجا آورده ای؟

 

لب زنی سیاسی

 

فرمودید تجربۀ پیر و نیروی جوان؟

 

پل پیروزی؟

 

هارت و پورت آمریکا

 

عصمت و سیاست

 

حکومت نظامیان چاره نیست

 

مرده ریگ شخصی و میراث سیاسی

مرگ اقساطی

 

از پشتک به وارو

 

زمان با ماست،زمانه هم شاید باشد

 

این حرفها برای که؟

 

آمریکای عزیز کجا رفت؟

 

باز آمدم، باز آمدم

 

شعار امروز شما سرنوشت فردای شماست

 

ترقی معکوس

 

اقتصاد مقاومتی

 

این بازی به شما مربوط نیست

 

حریف خود را انتخاب کنید

 

وطنخواهی موسمی

 

بر سر دوراهی

 

رضا شاه و اوا پرون

 

بازگشت مومیایی

 

از قم به واتیکان

 

بختیار فروشی نیست

 

پشت بختیار قایم نشوید

 

 

این بار راه باز است

زبان ما و مقصود ما

 

نبرد نعلین ها

 

چرا جمهوری لائیک؟

 

سخنی با اقلیتهای مذهبی

 

سخنی با روحانیان آینده نگر

 

از شما چه میطلبند، از شما چه میطلبیم

 

ما و جنگ اقتصادی

 

رهبری دمکراتیک

 

تنگه بازی

 

چه شعار هایی بدهیم

 

در انتظار قطب دوم

 

آزادی بیان خرج دارد

 

آیا آزادی بیان مجوز لازم دارد؟

 

لائیسیته و آزادیهای مذهبی

 

برد «حقوق بشر» تا به کجاست؟

 

به فکر خودتان باشید نه به فکر آمریکا

 

الکن و ورّاج

 

راهی به جز مقاومت نیست

 

از دولت لیبرال تا دولت لیبرال

 

واداده و عربده جو

 

عقب نشینی بس است

 

مرگ استالین

 

تکلیفتان را با دولت روشن کنید

 

حکومت نظامیان؟

 

آزادی حقیقی یا حقوقی؟

 

انقلاب و طبقه

 

فرق این دو در چیست؟

 

مسجد عوضی

 

کجای کاریم؟

 

سنگ بزرگ و سنگ کوچک

 

چه آموخته ایم از تاریخ؟

 

اجتناب ناپذیری انقلاب یعنی چه؟

 

پیروزی بزرگ

 

پیکار چریکی شهری

 

موقع اتحاد

 

بلبشوی اعتراضی

 

شما چه جور لیبرالی هستید؟

 

مصدقی بودن ما

 

احیای دین یا جنبش هزاره ای؟

 

ائمه ی اعشار

 

رقابت بر سر آخرالزمان- نگاهی به کشمکش

 

جمهوری اسلامی و آمریکا و اسرائیل

 

باید قبح وطن فروشی را به همه نشان داد

 

گلوی کردی و طناب اسرائیلی

 

سکولاریسم و روحانیت

 

براندازی نظام اسلامی

 

اول راه بعد رهبر

 

از انقلاب قبلی تا انقلاب بعدی

 

بی جهت عرض نکردم

 

تکامل چهارپایان

 

توافق بر پایۀ توهم

 

جرقه ای که نگرفت

 

نه مذهب نه ایدئولوژی؟

 

وصیتتان را بکنید

 

شیعه قرار نیست سنی بشود

 

سوقات کلن

 

تقویت روحانیت لازمۀ جدایی است

 

مصاحبه  با آقای رامین کامران در بارۀ سلب حق رأی از روحانیت

 

چهار گانه- چرا روحانیت نباید حق رأی داشته باشد

 

چرا جمهوری اسلامی قادر نیست از پیروزی های میدانیش بهره برداری بکند؟

 

مصاحبهُ فوری و چهار در چهار

 

آزادی خود را مدیون که هستید؟

 

شعار های ملت را خراب نکنیم

 

رفراندم خالی، شعار توخالی

 

چارقد بر چوب

 

رفراندم؟ خیر، صرف شد!

 

اصلاح طلبان واقعی انقلابیند

 

دو خط قرمز

 

انقلاب های خیالی-

 

اصلاح طلبان در آستانهُ معاملهُ بزرگ

 

سند سازی و معاملات املاک

 

ذکر مأخذ کنید!

 

زنگ مرگ انحصار رسانه ای

 

بن بست برجام

تکلیفتان را با دولت روشن کنید

 

آزادی حقیقی یا حقوقی؟

 

انقلاب و طبقه

 

فرق این دو در چیست؟

 

کتابی خواندنی در بارۀ تبعیضات قانونی

 

مسجد عوضی

 

کجای کاریم؟

 

سنگ بزرگ و سنگ کوچک

 

چه آموخته ایم از تاریخ؟

 

اجتناب ناپذیری انقلاب یعنی چه؟

 

پیروزی بزرگ

 

پیکار چریکی شهری

 

موقع اتحاد

 

تطهیر استتیک رژیم پهلوی

 

بلبشوی اعتراضی

 

شما چه جور لیبرالی هستید؟

 

مصدقی بودن ما

 

احیای دین یا جنبش هزاره ای؟

 

ائمه ی اعشار

 

رقابت بر سر آخرالزمان

 

- نگاهی به کشمکش جمهوری اسلامی و آمریکا و اسرائیل

 

باید قبح وطن فروشی را به همه نشان داد

 

گلوی کردی و طناب اسرائیلی

 

سکولاریسم و روحانیت

 

براندازی نظام اسلامی

 

نقطۀ عطفی در مبارزه

 

اول راه بعد رهبر

 

از انقلاب قبلی تا انقلاب بعدی

 

بختیار، مرد سخن نه کتابت

 

نقطۀ عطفی در مبارزه

 

بی جهت عرض نکردم

 

تکامل چهارپایان

 

توافق بر پایۀ توهم

جرقه ای که نگرفت

 

نه مذهب نه ایدئولوژی؟

 

وصیتتان را بکنید

 

شیعه قرار نیست سنی بشود

 

سوقات کلن

 

تقویت روحانیت لازمۀ جدایی است

 

مصاحبه سایت ایران لیبرال با آقای رامین کامران

در بارۀ سلب حق رأی از روحانیت

 

چهار گانه- چرا روحانیت نباید حق رأی داشته باشد-رامین کامران-یک

چرا جمهوری اسلامی قادر نیست از پیروزی های میدانیش بهره برداری بکند؟

 

مصاحبهُ فوری و چهار در چهار

 

چرا آمریکا دائم از جمهوری اسلامی شکست میخورد؟

دعوا بر سر چیست؟

 

عفو عمومی و عفو خصوصی

 

 

به آن خنگی هم که میگویند نیستند

 

یکی از دیگری بدتر

 

نبرد نمادها

 

دگردیسی نقد ایدئولوژیک

نبرد نمادها

 

کیست وارث شیخ فضل الله؟

 

چه برنامه ای برای روحانیت دارید؟

 

سرشکن کردن خطا

 

همراه یا متحد یا حریف؟

 

آشتی ملی یا جناحی؟

 

زمان انتخاب

 

آیا انقلاب بعدی ایران طبقاتی خواهد بود؟

 

مرد آزما

 

دو کلمه

 

دولت فولکلوریک و مجلس فولکلوریک

 

از مجلس ملی به مجلس قومی

 

 

جمهوری فرقه بازان

 

 

چند پرسش در باره ی براندازی

 

در بارهُ براندازی2

 

بلوف زدن عاقبت ندارد

 

      

از سیاسی کاری به کاسب کاری

این حرفها جواب نشد

 

فرق اصولگرا و اصلاح طلب در کجاست؟

 

اکبر هم به صمد پیوست؟

 

بلندگوها در انحصار کیست؟

 

ولیعهد مخلوع و سلطنت طلبان جمهوریخواه

 

چطو شد که ایطو شد

 

لائیسیته بیان عملی جدایی دین و سیاست است

 

مرز از یادرفته

 

رامین کامران در برنامهُ Affaires sensibles در رادیو France Inter

غائلۀ لسان انگریزی

 

نگهبان اصلی قانون اساسی کیست؟

 

سیاست و مکافات

 

روسیه و سوریه

 

مصاحبه با رامین کامران در بارۀ رابطۀ لیبرال دمکرات ها با سوسیال دمکراسی

 

راه بی عاقبت

 

بازندهُ سوم - رامین کامران (همکاری ملایان با آمریکا و انگلیس درکودتای ۲۸ مرداد)

 

            عاقبت توافق

 

            باید بِرَه!( داستان اخیر فیفا )

 

            بحث شیرین پول

 

             هم پیشقراول و هم پیشمرگ

 

بحث نامتقارن

 

احیای دین یا جنبش هزاره ای؟

 

راه دور و رؤیاهای دراز

 

هم دیکتاتوری و هم بی صاحب!

 

نگهبان اصلی قانون اساسی کیست؟

 

سیاست و مکافات

 

نظام سیاسی مختلط؟

 

مصدق و اعتماد به آمریکا

 

روسیه و سوریه

 

مصاحبه با رامین کامران در بارۀ رابطۀ

 لیبرال دمکرات ها با سوسیال دمکراسی

 

بازندهُ سوم

 

راه بی عاقبت

 

مخالفت با موافقت

 

مذاکرات فرسایشی

 

وقایع یمن

 

مسابقۀ یزد و رفسنجان

 

شرلوک عزیز

روتافتن از براندازی

 

آموزگار آزادی ما

 

از انقلاب قبلی تا انقلاب بعدی

 

 

کلمات قصار

 

مصاحبهُ با رامین کامران در بارهُ نخست وزیری دکتر شاپور بختیار

سه شنبه، 18 آذر 139-2014 Dec 9th Tue

 

جایگاه روحانیان پس از جمهوری اسلامی

 

مصاحبه با رامین کامران در بارۀ سیاست خارجی

 

 

یه حاجی بود یه گربه داشت... چهارم اکتبر 2014-شنبه، 12 مهر 1393

 

 

چگونه ایران را دوست بداریم-۲۸اوت ۲۰۱۴

 

 

 

کدام اتحاد طبیعی؟ ۴اوت ۲۰۱۴

 

- نبرد غزه (۲۷ ژوئیۀ ۲۰۱۴) ۵ مرداد ۱۳۹۳

 

 

- استقلال طلبی یا استقلال فروشی (۱۲ ژوئیۀ ۲۰۱۴) ۲۱ تیر ۱۳۹۳

 

 

- بحرانی کوچک در دل بحرانی بزرگ (۶ ژوئیۀ ۲۰۱۴) ۱۵ تیر ۱۳۹۳

 

 

- موش و گربۀ اینترنتی (۴ ژوئیۀ ۲۰۱۴) ۱۳ تیر ۱۳۹۳

 

 

- دشمن شیفتگان (۲۶ ژوئن ۲۰۱۴) ۵ تیر ۱۳۹۳

 

 

- ائمۀ اعشار (۱۹ ژوئن ۲۰۱۴) ۲۹ خرداد ۱۳۹۳

 

 

- فصل انتظار (۸ ژوئن ۲۰۱۴) ۱۸ خرداد ۱۳۹۳

 

 

- یک وقت خون به پا نکنید (۴ مه ۲۰۱۴) ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۳

 

 

ـ مملکت دنگی (۲ آوریل ۲۰۱۴) ۱۳ فروردین ۱۳۹۳

 

 

- آشتی با انقلاب (۲۳ مارس ۲۰۱۴) ۳ فروزدین ۱۳۹۳

 

- روایتی بی جلال از مرگی بی شکوه (مقدمه بر انتشار مجدد یاداشت های شهریور ۱۳۲۰ نوشتۀ عباسقلی گلشائیان) (۲۰ مارس ۲۰۱۴) ۲۹ اسفند ۱۳۹۲

 

 

- مخفی کاری و براندازی (۲۳ فوریۀ ۲۰۱۴) ۴ اسفند ۱۳۹۲

 

- سوراخ اسکایپ (۱۹ فوریۀ ۲۰۱۴) ۳۰ بهمن ۱۳۹۲

 

 

- نه گاندی نه گوارا (۱۰ فوریۀ ۲۰۱۴) ۲۱ بهمن ۱۳۹۲

 

- از انقلاب قبلی تا انقلاب بعدی (۴ ژانویۀ ۲۰۱۴) ۱۴ دی ۱۳۹۲

 

 

- اول راه بعد رهبر (۳۰ نوامبر ۲۰۱۳) ۹ آذر ۱۳۹۲

 

 

- طعم حقیقت (۲۸ نوامبر ۲۰۱۳) ۷ آذر ۱۳۹۲

 

 

- شهدای رابطه با آمریکا (۲۳ سپتامبر ۲۰۱۳) ۱ مهر ۱۳۹۲

 

 

- امان از دست روسیه؟ (۱۵ سپتامبر ۲۰۱۳) ۲۴ شهریور ۱۳۹۲

 

 

- مصاحبه در بارۀ براندازی، قسمت دوم، طبعاً باز هم با بهگر (۴ سپتامبر ۲۰۱۳) ۱۳ شهریور ۱۳۹۲

 

- بازندۀ سوم (۲ سپتامبر ۲۰۱۳) ۱۱ شهریور ۱۳۹۲

 

 

- سال نکو (۲۰ اوت ۲۰۱۳) ۲۹ مرداد ۱۳۹۲

 

 

- مصاحبه با حسن بهگر در بارۀ براندازی، قسمت اول (۹ اوت ۲۰۱۳) ۱۸ مرداد ۱۳۹۲

 

 

- توتالیتاریسم دیجیتال (۱۱ اوت ۲۰۱۳) ۲۰ مرداد ۱۳۹۲

 

 

- چرا بختیار؟ (۱۴ ژوئیۀ ۲۰۱۳) ۲۳ تیر ۱۳۹۲

 

 

- داستان دو نسل (۱۳ ژوئیۀ ۲۰۱۳) ۲۲ تیر ۱۳۹۲

 

 

- کودتای مصر (۱۰ ژوئیۀ ۲۰۱۳) ۱۹ تیر ۱۳۹۲

 

 

- یادداشتهای انتخابات چهار به علاوۀ چهار (مه و ژوئن ۲۰۱۳) اردیبهشت و خرداد ۱۳۹۲

 

 

- انتخابات سه بعدی (۲ مه ۲۰۱۳) ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۲

 

 

- عصمت برای مبتدیان (در سه قسمت) آوریل ۲۰۱۳، فروردین ۱۳۹۲

۱ تفسیر و اقتدار

۲ عصمت کهنه و نو

۳ دولت بی ملت

 

 

- قهرمانان یکبار مصرف (۹ مارس ۲۰۱۳)  ۱۹ اسفند ۱۳۹۱

 

- شهر شهیدآجین (۷ مارس ۲۰۱۳) ۱۷ اسفند ۱۳۹۱

 

 

- سفر فاس (۳ مارس ۲۰۱۳) ۱۳ اسفند ۱۳۹۱

 

 

- پارسی پیروزمند (۱۳ فوریۀ ۲۰۱۳) ۲۵ بهمن ۱۳۹۱

 

 

- برنامه کم کم پیش میرود (۷ ژانویه ۲۰۱۳) ۱۸ دی ۱۳۹۱

 

 

- حذف سیاست (۵ اکتبر ۲۰۱۲) ۱۴ مهر ۱۳۹۱

 

 

- لائیسیته و قانون (۱۰سپتامبر ۲۰۱۲) ۲۰ شهریور ۱۳۹۱

 

 

- لیبرالیسم قلب (۹ سپتامبر ۲۰۱۲) ۱۹ شهریور ۱۳۹۱

 

 

- دیروز، امروز، فردا (۲۳ اوت ۲۰۱۲) ۲ شهریور ۱۳۹۱

 

 

- ثابتی (۲۶ ژوئیۀ ۲۰۱۲) ۵ مرداد ۱۳۹۱

 

 

- سکولاریسم و روحانیت (۱۸ ژوئیۀ ۲۰۱۲) ۲۸ تیر ۱۳۹۱

 

- مصدق بین انقلاب و اصلاح (۷ ژوئیۀ ۲۰۱۲) ۱۷ تیر ۱۳۹۱

 

 

- مرگ دوم سلطنت (۲۶ مه ۲۰۱۲) ۶ خرداد ۱۳۹۱

 

 

- نگهبان اصلی قانون اساسی کیست؟ (۲۴ مارس ۲۰۱۲) ۵ فروردین ۱۳۹۱

 

 

- رهبری نامتعادل (مارس ۲۰۱۲) اسفند ۱۳۹۰

 

 

- کشتی نوح (۱۵ ژانویۀ ۲۰۱۲) ۲۵ دی ۱۳۹۰

 

 

- ملیون و آمریکا (۱۵ ژانویۀ ۲۰۱۲) ۲۵ دی ۱۳۹۰

 

 

- حملۀ نظامی و طرفدارانش (۲۱ دسامبر ۲۰۱۱) ۳۰ آذر ۱۳۹۰

 

 

- معترضان طناز (۶ سپتامبر ۲۰۱۱) ۱۵ شهریور ۱۳۹۰

 

 

- بختیار بیست سال بعد (۱۶ اوت ۲۰۱۱) ۲۵ مرداد ۱۳۹۰

 

 

- کشمکش بر سر عصمت (۱۰ اوت ۲۰۱۱) ۱۹ مرداد ۱۳۹۰

 

 

- باز هم مسئلۀ اتم (۲۶ مه ۲۰۱۱) ۵ خرداد ۱۳۹۰

 

 

- دم خروس همیشه پیداست (نوامبر۲۰۱۰ ) آبان ۱۳۸۹

 

 

- از کامپیوتر دست دوم احتراز کنید (نوامبر ۲۰۱۰) ابان ۱۳۸۹

 

 

- ارزیابی ضایعات (سپتامبر  ۲۰۱۰) شهریور ۱۳۸۹

 

 

- تداوم رهبری یا اعلام بیطرفی؟ (اوت  ۲۰۱۰) مرداد ۱۳۸۹

 

 

- هراس از پیروزی (ژوئیه  ۲۰۱۰) تیر ۱۳۸۹

 

 

- ولایت پاستوریزه (ژوئیه  ۲۰۱۰) تیر ۱۳۸۹

 

 

- تحریم هوشمند یا سیاستمدار هوشمند؟ (ژوئن  ۲۰۱۰) خرداد ۱۳۸۹

 

 

- بالاخره طبیعی ماند یا رسمی شد؟ (ژوئن  ۲۰۱۰) خرداد ۱۳۸۹

 

 

- سرگردان بین دو نهایت تاریخ (آوریل  ۲۰۱۰) فروردین ۱۳۸۹

 

 

- تهمت های كهنه و بسته بندی نو (آوریل  ۲۰۱۰) فروردین ۱۳۸۹

 

 

- تب یا مرگ؟ چه كسی از مرگ نظام میترسد؟ (مارس  ۲۰۱۰) اسفند ۱۳۸۸

 

- درسی كه باید گرفت (فوریه  ۲۰۱۰) بهمن ۱۳۸۸

 

 

- حبابها و رودخانه (۱۷ ژانویه ۲۰۱۰) ۲۷ دی ۱۳۸۸

 

 

- امام حسین تیر آخرتان بود (۶ ژانویه  ۲۰۱۰) ۱۶ دی ۱۳۸۸

 

 

- منجی یا رهبر (۱ ژانویه ۲۰۱۰) ۱۱ دی ۱۳۸۸

 

 

- تحول نهضت و مسئلۀ رهبری (۱۹ دسامبر ۲۰۰۹) ۲۸ آذر ۱۳۸۸

 

 

- تکرار تاریخ یا تقلید تاریخ (۸ نوامبر ۲۰۰۸) ۱۷ آبان ۱۳۸۸

 

 

- حکومت توطئه جو (۸ نوامبر ۲۰۰۸) ۱۷ آبان ۱۳۸۸

 

 

- پیشگامی یا پیروی؟ ( ۲۸ اكتبر  ۲۰۰۹) ۶ آبان ۱۳۸۸

 

- نهضت پرابهام (۱۷ اكتبر  ۲۰۰۹) ۲۵ مهر ۱۳۸۸

 

 

- انقلاب مجازی (۲۹ سپتامبر  ۲۰۰۹) ۷ مهر ۱۳۸۸

 

 

- چه كسی میخواهد جنبش مردم ایران را متوقف كند؟ (۲۹ سپتامبر  ۲۰۰۹) ۷ مهر ۱۳۸۸

 

- مصاحبه با آقای مجید خوشدل : چرا«جمهوری» اسلامی ایران سی سال در قدرت است؟

 

 

- مبارزه و مشكل دخالت خارجی (۲۹ سپتامبر ۲۰۰۹) ۷ مهر ۱۳۸۸

 

 

-کدام جمهوری؟  کدام اسلامی؟ ( نه جمهوری نه اسلامی )(۲۲ ژوئیه ۲۰۰۹) ۳۱ تیر ۱۳۸۸

 

 

- ارقام سر و زبان دار (۳ ژوئیه ۲۰۰۹) ۱۲ تیر ۱۳۸۸

 

- تاكتیك انقلابی و استراتژی رفرمیستی (آتش محصور) (۱۲ ژوئیه ۲۰۰۹) ۲۱ تیر ۱۳۸۸

 

 

- از ورای دود (ژوئن  ۲۰۰۹) خرداد ۱۳۸۸

 

 

- نفت نامۀ موحدی (۱۲ آوریل ۲۰۰۹) ۲۳ فروردین ۱۳۸۸

 

 

- این بانگ آزادیست (فوریه  ۲۰۰۹) بهمن ۱۳۸۷

 

 

- ما و رسانه هایمان (مشكل رسانه ای لیبرال ها) (ژانویه  ۲۰۰۹) دی ۱۳۸۷

 

 

- نفی دمكراسی به نام اقتصاد (ژانویه  ۲۰۰۹) دی ۱۳۸۷

 

 

- تبعیض در مركز ملی تحقیقات علمی فرانسه (۲۴ دسامبر  ۲۰۰۸) ۴ دی ۱۳۸۷

 

 

- خطایی كودكانه ولی چهل ساله (نوامبر  ۲۰۰۸) آبان ۱۳۸۷

 

- حكومتی كه محكوم به معجزه است (۲۶ اوت ۲۰۰۸) ۵ شهریور ۱۳۸۷

 

- مذاكره و عاقبتش (۲۷ اوت ۲۰۰۸) ۶ شهریور ۱۳۸۷

 

 

- سخنی با مبارزان چپگرا (۲ ژوئن ۲۰۰۸) ۱۳ خرداد ۱۳۸۷

 

 

- نظامی كه باید به دو نیم كرد (۲۰مه ۲۰۰۸) ۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۷

 

 

- پاسخ به سؤالات مربوط به جامعۀ مدنی از طرف آقای حسن بهگر (۱۲ مه ۲۰۰۸) ۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۷

 

 

- نه فرمان یزدان نه فرمان شاه (۴ مه ۲۰۰۸) ۱۵ اردیبهشت ۱۳۸۷

 

 

- موضع لیبرال ها در صحنۀ سیاست ایران (۷ ژوئیه ۲۰۰۸) ۱۷ تیر ۱۳۷۸

 

 

- مصاحبه با آقای آرش بیخدا برای سایت zendiq.com  (مارس ۲۰۰۸) اسفند ۱۳۸۶

 

 

- یك ملت و دو قانون (فوریه  ۲۰۰۸) بهمن ۱۳۸۶

 

 

- یك قانون و دو ملت (فوریه  ۲۰۰۸) بهمن ۱۳۸۶

 

 

- چگونه از بیست و هشت مرداد خلاص شویم (ژانویه  ۲۰۰۸) دی ۱۳۸۶

 

 

- ۳۰ تیر و ۲۸ مرداد (دسامبر  ۲۰۰۷) آذر ۱۳۸۵

 

 

- بدگویی از زبان دیگران (۳ نوامبر ۲۰۰۷) ۱۲ آبان ۱۳۸۵

 

- نوشخواری یا شرب خمر (۳  نوامبر  ۲۰۰۷) ۱۲ آبان ۱۳۸۶

 

 

 - مصاحبه با سحر تحویلی (در بارۀ «ضد ولایت فقیه») برای سایت  mani.org

۸ دسامبر ۲۰۰۸، ۱۷ آذر ۱۳۸۵

 

- مدرن شدن اسلام

آوریل ۲۰۰۷، فروردین ۱۳۸۶

 

- آیا اسلام با دمكراسی سازگار است؟

آوریل ۲۰۰۷، فروردین ۱۳۸۶

- براندازی نظام اسلامی، بخش اول شعار لائیسیته

فوریه ۲۰۰۷، بهمن ۱۳۸۵

 

 

- چه كسی فرمان مشروطیت را صادر كرده است؟

نوامبر ۲۰۰۶، آبان ۱۳۸۵

 

 

- انقلاب مشروطیت و عدالت

استكهلم سپتامبر ۲۰۰۶، شهریور ۱۳۸۵

 

 

- آخر آخر تعزیه

۲ اوت ۲۰۰۶،  ۱۱ مرداد ۱۳۸۵

 

 

- آمریكا چه نقشی میتواند در سقوط جمهوری اسلامی بازی كند

۱۹ آوریل ۲۰۰۶، ۳۰ فروردین ۱۳۸۵

 

- قطع ارتباط با آمریكا

۱۲ ژانویه ۲۰۰۶، ۲۲ دی ۱۳۸۴

 

 

- مسئلۀ شكنجه

۲۷ دسامبر ۲۰۰۵، ۶ دی ۱۳۸۴

 

 

- بحرانی كه در راه است

۱۰ نوامبر ۲۰۰۵، ۱۹ آبان ۱۳۸۴

 

 

- هم اتم هم آزادی

۵ اكتبر ۲۰۰۵، ۱۳ مهر ۱۳۸۴

 

- میراث مصدق

۱۵ اوت ۲۰۰۵، ۲۴ مرداد ۱۳۸۴

 

- بازندگان انتخابات كیستند

۴ اوت ۲۰۰۵، ۱۳ مرداد ۱۳۸۴

 

 

- چند دیدار

مقدمه بر مطلب پرویز خطیبی در بارۀ مصدق

۲۸ ژوئیۀ ۲۰۰۵، ۶ مرداد ۱۳۸۴

 

- هویت ایرانی

۹ ژوئن ۲۰۰۵، ۱۹ خرداد ۱۳۸۴

 

- صمدیات صیاد

۱ مه ۲۰۰۵، ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۴

 

 

- تحلیل استراتژیك تنش بین ایران و آمریكا

۲۶ فوریه ۲۰۰۶، ۷ اسفند ۱۳۷۴

 

- جمهوری یا سلطنت

ژانویه ۲۰۰۵، دی ۱۳۸۳

 

 

- سه شاخص یك حزب لیبرال

سخنرانی برای لیبرال دمكرات های ایرانی، استكهلم   ۲۷دسامبر ۲۰۰۴، ۷ دی ۱۳۸۳

۵ ژانویه ۲۰۰۵

۱۶ دی ۱۳۸۳

 

 

- دو كتاب منتسب به رضا شاه

۲۶دی ۱۳۸۳

- امینی و خاتمی دو همزاد سیاسی

۲۴ دسامبر ۲۰۰۴

۴ دی ۱۳۸۳

 

 

- امان از راه دور و رنج بسیار

۱۸ نوامبر ۲۰۰۴

۲۸ آبان ۱۳۸۳

 

- انقلاب مشروطیت هنوز پایان نیافته است

۷ اوت ۲۰۰۴

۱۷ مرداد ۱۳۸۳

 

 

- از فولكلور سیاسی تا تاریخ نگاری

۱ژوئیۀ ۲۰۰۴

۱۱ تیر ۱۳۸۳

 

 

- رژیمهای توتالیتر چگونه میمیرند؟

۱ ژوئیه ۲۰۰۴

۱۱ تیر ۱۳۸۳

 

 

- دمكراسیها چگونه بر جا میمانند؟

۱۷ ژوئن ۲۰۰۴

۲۸ خرداد ۱۳۸۳