دیدار و گفتگو با مهشید امیرشاهیBBC

mahshid_amirshahi.jpg

 

مقاله های مهشید امیرشاهی

صحبت از مذهب نیست صحبت از عدالت است

مهشید امیرشاهی در دانشگاه استنفورد

نگاهی به سوداگری با تاریخ

 

کسی با شما نبود

کاروان اکبر

پرویز نیکخواه از دیدگاه مهشید امیر شاهی

پیش از خاتمی نوبت كه بود، پس از او نوبت كیست؟

 

مشروطیت و ملایان

فرمودید کودتا یا قیام؟

کسی نیست از بختیار حمایت کند؟

15c.gif

کتابهای مهشید امیرشاهی

در سفر

در حضر

قصه خوانی مهشید امیر شاهی

نامه دخت دخو

نامه دخت دخو2

 

20080924115857x-mahshid-amirshahi203.jpg

داستان خوانی مهشید امیرشاهی در دو شهر آلمان

گفتگوی  مهشید امیر شاهی با رادیو پژواک - سوئد به مناسبت انتشار چاپ دوم مادران و دخترانbutton_audio_av[1].gif

مهشید امیر شاهی در برنامه ادبی و هنری رنگین کمان

فرنوش راد- رادیو اسراییل http://www.iranliberal.com/button_audio_av%5b1%5d.gif

+++

نمونه هایی از افسانه های ایرانی عصر ما آخرین اثر مهشید امیرشاهی

جغدی که خدا بود

ببر مردم شناس