مقاله های منصور عرفان

 

قیصرآلمان به لنین کمک کرد که به قدرت برسد ! برگردان : منصور عرفان

بهار عربی یا جهنم عربی ؟

 

طمع اردوغان برای تجزیه اذربایجان آسان ولی طلبش سخت است!

 

اسرائیل زمین های خانواده های فلسطینی را مصادره کرده است

 - :catrin ormestad SVD 4 september2014

 

روسیه می تواند خطوط هواپیمایی را فلج کند!Tomas Augustsson

 

کشمکش مالی که می تواند به جنگی با سلاح های هسته ای بیانجامد Tomas lundinتوماس لوندین-

 

پیشروی داعش -درگیری ها حکایت از ترسیم دوباره نقشه ی خاورمیانه دارد! Erik ohlsson-