نبود رهبری در افغانستان دلیل بوجود امدن طالبان است

ایدئولوژی جذاب نیست

برگردان م . جمشیدی

DagensNyheter 24 okt.2009

Thomas Hall

 

اقایان میر ویس ورداک و عبد السلام رحیمی که هردو در تشکیلاتی بنام در کابل فعالییت میکنند میگویند نبود اطمینان بیک اینده دلیل جذب جوانان افغان به طالبانها است ونه اعتقاد ایدئولوژیکی.انها میگویند گروه های مسلح تمام کوشش خود را بکار میبرند تا در انتخابات خرابکاری کنند .

تا دو هفته دیگر دور دوم انتخابات که جهت تعیین رئیس جمهوربسیار مهم است شروع میشود .( این انتخابات انجام نشد . مترجم)

پس از چندین مرتبه اعلام نتیجه انتخابا ت دور اول ،حا مد کرزی رئیس جمهور کنونی در مقابل رقیب خود دکتر عبدالله عبدالله قرار میگیرد .

اقایان میر ویس ورداک و عبد السلام رحیمی که در استکهلم هستند معتقدند که جنگجویان طالبان برای تخریب در انتخابات دست به هر عملی میزنند .........

 

در گیری های بین نیرو های طالبان و نیرو های مشترک کشور های خارجی در طول هشت سال هیچ وقت به این شدت نبوده است .بیشتر زد وخورد ها در مناطق جنوبی و شرقی کشور است ، اما به نقاط دیگر کشور هم گسترش یافته است . اقای میر ویس ورداک مقاله ای در مورد استخدام گروه های جنگجو نوشته است. او می نویسد: طالبانها با یک اسلام عمیقا محافظه کارمربوط هستند .که در واقع نه مذ هب است و نه ایدئولوژِی .اما دلیل انکه جوانان افغان بسوی طالبانها میروند هم نه مذهب است ونه ایدئولوژی .

یکی از دلایل کشیده شدن جوانان افغان بسوی طالبانها، نبود یک حکومت مقتدر با کار کردی موثر در سراسر کشور است

.دلیل دوم نیرو های نظامی خارجی هستند البته نه باین معنی که چرا انها در افغانستان هستند، بلکه چگونه عمل می کنند .بطور مثال بازرسی منازل و عملیات نظامی انها که دلیل کشته شدن افراد عادی می شود .

ودلیل سوم بیکاری و بیسوادی است

.اقای میر ویس ورداک می گویدجوانانی که به طالبان ها می پیوندند کسانی هستند که هیچ اینده ای را در برابر خود نمی بینند و آنها می گویند بهمین دلیل فرستادن نیروی نظامی به افغانستان کافی نیست .البته انها می خواهند نیروی نظامی خارجی در افغانستان باقی بمانند اما توضیح میدهند که لازم است برای بهتر شدن زندگی مردم در بخش های غیر نظامی سرمایه گذاری شود .

رحیمی میگوید برای افغانستان راه حل نظامی وجود ندارد.

جنبش طالبان در حمله به ایران

24 okt.2009-DagensNyheter

Wiktor Nummelin

ابتدا افغانستان، سپس پاکستان واکنون ایران؟

.پس ازعملیات انتحاری یکی از افرادجندالله در پیشین که منجر به قتل بیش از پنجاه نفر شد به نظر میرسد که گلوی رژیم تهران را جنبشی شبیه به جنبش طالبان فشار می دهد.

وزیر کشورایران روز جمعه23/10/2009 به پاکستان سفر کرد و هدفش از این سفراین بود که که از دولت پاکستان تقاضا کند که عبد المالک ریگی رهبر گروه جند الله را دستگیر و ه بایران تحویل دهد .

مصطفی محمد نجاربه تلویزیون پاکستان گفته است که ما مدارکی داریم که نشان می دهد ریگی عملیات خود را از مرز ایران و پاکستان انجام میدهد. جنبش جند الله( سر بازان خدا ) حدود پنج یا شش سا ل پیش پایه گذاری شد و در طول این مدت خیلی تند رشد کرده است .از تعداد سی نفر شروع و امروزبالغ بر شش سد نفر شده اند. سال قبل ریگی در مصاحبه با یک روزنامه ی پاکستانی گفت حدود 2000 نفر نیروی نظامی دارد .

ارتباط بین جند الله و طالبان که در افغانستان وپاکستان در حال جنگیدن با رژیم های این دو کشور هستند بسیار قوی است .نیرو های جندالله تا حد زیادی آزادانه در بلوچستان باکستان که مرز ایران و پاکستان است حرکت می کنند که البته ملا محمد عمر رهبرطالبان در خارج از کویته که مرکز استان بلوچستان پاکستان است در انجا مخفی شده است.

حتا آنها ارتباطات اقتصادی هم با هم دارند.حدود 60 در سد تولید تریاک افغانستان از خاک ایران گذشته و به کشورهای دیگر میرسد. نه دست کم از میان بلوچستان ایران .

 

که متخصص بلوچستان است همین چند روز StephaneStephane Dudoignon

 

پیش به خبر نگار رویتر گفت تشکیل جند الله وپیشرفتش همزمان است با وقتی که قاچاق مواد مخدر از ایران بسیار زیاد شده است. در امد جند الله احتمالا از راه مواد مخدراست واسلحه های خود را هم از حمله به انباراسلحه نیرو های ایرانی بد ست میاورند.